Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Avaintan opetusalan työehtosopimus solmitaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

 


Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

AVAINTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

AVAINTES-työehtosopimuskirjaa voi ostaa painettuna KT:n Linjasta. Painetun sopimuskirjan hinta postikuluineen on 7 euroa.

HUOM: Painetussa sopimuskirjassa on muutamia korjauksia, jotka on korjattu verkkojulkaisuun 30.10.2020. Muutokset ovat kirjattu täällä >

HUOM: Sopimuskirja (painettu / PDF) sisältää lakiliitteet sopimuskirjan painon aikaan: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334, Työsopimuslaki 26.1.2001/55, Työaikalaki 2019. Tarkista aina voimassaoleva lainsäädäntö. Esimerkiksi 31.3.2020 alkaen määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Avaintes 2020-2022 kansilehti


Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2020–2022

AVAINOTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

AVAINOTES-työehtosopimuskirjaa voi ostaa painettuna KT:n Linjasta. Painetun sopimuskirjan hinta postikuluineen on 5 euroa.

 

Avainote 2020-2022 kansilehti


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2020–2022

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde 1.4.2020–28.2.2022 (AVAINTES på svenska).

Tryckt publikation kan köpas i KT Linja. Tryckta avtalsboken kostar 7 euro.

OBS! Det finns några korrigeringar av den tryckta avtalsboken som har ändrats till nätpublikationen. Ändringarna publiceras här>

OBS! Avtalsboken (tryckt / PDF) innehåller bilagorna till lagen vid tidpunkten för boktryck : Lag om samarbete inom företag 30.3.2007/334, Arbetsavtalslag 26.1.2001/55, Arbetstidslag 2019. Kontrollera tillämplig lagstiftning!

KOllektivavtal för Avainta 2020-2022


Aiemmat työehtosopimukset >