Jäsenmaksut

Jäsenmaksut

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy hallituksen päättämänä prosenttina jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden edellisen vuoden palkkasummasta, ollen kuitenkin aina vähintään hallituksen päättämä vähimmäismäärä. Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan jäsenmaksun vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut yhdistykseen.

Jäsenmaksun perusteet ovat seuraavat:

  • Jäsenyhteisön henkilömäärän ollessa 1–20 henkeä jäsenmaksu on 0,105 prosenttia jäsenen palveluksessa edellisenä kalenterivuonna olleiden työntekijöiden palkkasummasta, kuitenkin vähintään 300,00 euroa vuodessa pyöristettynä lähimpään täyteen euroon.
  • Jäsenyhteisön henkilömäärän ollessa yli 20 henkeä jäsenmaksu on 0,095 prosenttia jäsenen palveluksessa edellisenä kalenterivuonna olleiden työntekijöiden palkkasummasta, kuitenkin vähintään 300,00 euroa vuodessa pyöristettynä lähimpään täyteen euroon. 

Erillinen sopimus

Jäsenyhteisöltä, jolle Avaintyönantajat AVAINTA ry on tehnyt erillisen työehtosopimuksen, peritään jäsenmaksua 0,105 prosenttia jäsenen palveluksessa edellisenä kalenterivuonna olleiden työntekijöiden palkkasummasta, kuitenkin vähintään 300,00 euroa vuodessa pyöristettynä lähimpään täyteen euroon.

Toimintansa aloittava jäsenyhteisö

Toimintansa aloittavan jäsenyhteisön jäsenmaksu määräytyy edellä mainittujen prosenttimäärien ja ehtojen mukaan jäsenen palveluksessa olevien työntekijöiden palkkasummasta. Tilinpäätöstietojen vielä puuttuessa jäsenmaksu määräytyy talousarviotietojen perusteella. 

Jäsenmaksun perusteena oleva henkilömäärä ja palkkasumma

Jäsenmaksun perusteena olevalla henkilömäärällä tarkoitetaan jäsenyhteisön palveluksessa edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olleiden työntekijöiden lukumäärää ja palkkasummalla jäsenyhteisön tilinpäätöksen mukaista työntekijöiden bruttopalkkasummaa mukaan lukien luontoisedut. Kokous- yms. palkkioita ei oteta huomioon.

Jäsenmaksun periminen

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa.

Palkkasummien ilmoittaminen

Palkkasummassa ilmoitetaan 31.12.2023 verottajalle ilmoitettu bruttopalkkasumma sisältäen luontaisedut.

 

 

Kysy lisää jäsenyydestä toimisto(at)avainta.fi