Hallitus ja valiokunnat

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa hallituksen tarvittaessa asettama työvaliokunta ja muut mahdolliset valiokunnat. Hallituksen valitsee vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous. Toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Hallitus 2020–2021

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikaudella 2020–2021 hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valittiin Avaintyönantajat AVAINTA ry:n vuosikokouksessa, joka pidettiin perjantaina 14. elokuuta 2020.

Varsinaiset jäsenet

 1. Jarkko Virtanen, (puheenjohtaja), Turun kaupunki
 2. Timo Reina, (varapuheenjohtaja), Kuntaliitto
 3. Tuija Rompasaari-Salmi, Arkea Oy
 4. Johanna Säilä-Jokinen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
 5. Niina Pietikäinen, Tampereen kaupunki
 6. Päivi Pitkänen, Monetra Oy
 7. Petri Levänen, Saimaan Tukipalvelut Oy
 8. Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
 9. Nina Gros, Helsingin kaupunki
 10. Pia Viskarinen-Soutamo, Vantaan kaupunki
 11. Nina Rokkila, Palmia Oy

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
 2. Vesa Haapamäki, Tuomi Logistiikka Oy
 3. Taina Mäensivu, Helsingin Seniorisäätiö
 4. Antti Tervo, Sakupe Oy
 5. Jaana Villilä-Vakkilainen, Tampereen kaupunki
 6. Eija Alatalo, Kainuunmeren Työterveys Oy
 7. Hannele Portman, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
 8. Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy
 9. Asta Enroos, Helsingin kaupunki
 10. Irene Toivola, Vantti Oy
 11. Anne Sivula, Seure Henkilöstöpalvelut Oy