Hallitus ja valiokunnat

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa hallituksen tarvittaessa asettama työvaliokunta ja muut mahdolliset valiokunnat. Hallituksen valitsee vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous. Toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Hallitus 2019–2020

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikaudella 2019–2020 hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet

 1. Jarkko Virtanen, (puheenjohtaja), Turun kaupunki
 2. Timo Reina, (varapuheenjohtaja), Kuntaliitto
 3. Tuija Rompasaari-Salmi, Arkea Oy
 4. Johanna Säilä-Jokinen, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
 5. Niina Pietikäinen, Tampereen kaupunki
 6. Simo Mustila, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 7. Petri Levänen, Saimaan Tukipalvelut Oy
 8. Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
 9. Nina Gros, Helsingin kaupunki
 10. Pia Viskarinen-Soutamo, Vantaan kaupunki
 11. Nina Rokkila, Palmia Oy

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
 2. Christian Ramberg, Turun Satama Oy
 3. Taina Mäensivu, Helsingin Seniorisäätiö
 4. Jaana Tolkki, Karelia - Ammattikorkeakoulu
 5. Jaana Villilä-Vakkilainen, Tampereen kaupunki
 6. Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy
 7. Päivi Pitkänen, Monetra Oy
 8. Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy
 9. Asta Enroos, Helsingin kaupunki
 10. Susanna Taipale-Vuorinen, A-tulkkaus
 11. Anne Sivula, Seure Henkilöstöpalvelut Oy