Hallitus ja valiokunnat

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa hallituksen tarvittaessa asettama työvaliokunta ja muut mahdolliset valiokunnat. Hallituksen valitsee vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous. Toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Hallitus 2023–2024

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikaudella 2023–2024 hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valittiin Avaintyönantajat AVAINTA ry:n vuosikokouksessa, joka pidettiin 26. huhtikuuta 2023.

Varsinaiset jäsenet

 1. Jarkko Virtanen, (puheenjohtaja), Turun kaupunki
 2. Hannu Freund, (varapuheenjohtaja) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 3. Timo Reina, Kuntaliitto
 4. Antti Tervo, Sakupe Oy
 5. Niina Pietikäinen, Tampereen kaupunki
 6. Anette Vaini-Antila, Sarastia Oy
 7. Saku Linnamurto, Saimaan Tukipalvelut Oy
 8. Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
 9. Kati Virtanen, Helsingin kaupunki    
 10. Pia Viskarinen-Soutamo, Vantaan kaupunki
 11. Anu Tuomolin, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Eero Karppinen, Monetra Oy
 2. Henrika Nybondas-Kangas, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 3. Vesa Haapamäki, Tuomi Logistiikka Oy
 4. Lasse Koskivuori, Istekki Oy
 5. Jaana Villilä-Vakkilainen, Tampereen kaupunki
 6. Marika Metsähonkala, Helsingin Seniorisäätiö
 7. Hannele Portman, Pohjois-Karjalan Tukipalvelut Polkka Oy
 8. Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy
 9. Marianne Leskinen, Helsingin kaupunki
 10. Irene Toivola, Vantti Oy
 11. Marita Ailio, Heka Oy