Oppaat ja ohjeet

Ohjeet

Ohjeita AVAINTES:n 1.11.2022 paikallisen järjestelyerän laskemiseen

Määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin, jotka ovat voimassa vuoden 2020 loppuun

Muutosten keskeiset sisällöt: lomautusprosessin nopeuttaminen yt-lain piirissä oleville, lomautusprosessin nopeuttaminen alle 20 henkilön yrityksissä,  määräaikaisen lomauttaminen, koeaikapurku taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus >

Ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle 3.3.2020

Avaintyönantajat AVAINTA ry on laatinut ohjeet mahdollisen koronavirusepidemian (covid-19) varalle. Koronavirus on jo lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien luetteloon, lakimuutos on tullut voimaan 14.2.2020.

Ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle 3.3.2020 (pdf) >

Työtaisteluohjeet

Opas Avaintan jäsenyhteisöille työtaistelujen varalta. Opas on päivitetty maaliskuussa 2020

Työtaisteluohjeet 2020 (pdf) >

Työaikapankkiohje

AVAINTES mahdollistaa työaikapankin käyttöönoton työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella (AVAINTES 42 § 2 mom.) Avainta on laatinut yhteiset ohjeet työaikapankin käyttämisestä työntekijäpuolta edustavien järjestöjen kanssa.

Työaikapankkiohje >

Työsuhdeopas ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön esimiehille

Opas on tehty tueksi ja työvälineeksi ammattikorkeakoulujen opettajien työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Avainta on laatinut oppaan yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Työsuhdeopas opetushenkilöstön esimiehille – Ammattikorkeakoulut (pdf) >

Palkkausjärjestelmäopas

Avaintan palkkausjärjestelmäopas on vuodelta 2011, jolloin Avainta tunnettiin vielä nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys.

Palkkausjärjestelmäopas (pdf) >

Lomakkeet

ETÄTYÖSOPIMUS (työsopimuksen liite) (PDF) >

Työsopimusmalli (docx) >

Voit pyytää meiltä myös muita lomakkeita ja apua niiden käyttöön ja täyttämiseen. Otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseemme toimisto (at) avainta.fi.

 

Muiden tuottamia oppaita

Työturvallisuuskeskuksen opas (2021): Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla - ennaltaehkäise ja puutu

Työturvallisuuskeskuksen digijulkaisu: Yhteistoiminta ja vuorovaikutus tyopaikan arjessa

Työturvallisuuskeskuksen (2021) Paremman työn opas

Työturvallisuuskeskuksen opas (2020) Kasvatus- koulutus- ja tutkimusalan työsuojelu

Työturvallisuuskeskuksen opas (2020) Työsuojelu ja työhyvinvointi asiantuntija- ja toimistotyössä

Kuntaliiton julkaisu (2020) Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt - mihin matkalla ja kenen ohjauksessa?

FIBSin Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille