Oppaat ja ohjeet

Ohjeet

Ohjeita AVAINTES:n 1.11.2022 paikallisen järjestelyerän laskemiseen

Määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin, jotka ovat voimassa vuoden 2020 loppuun

Muutosten keskeiset sisällöt: lomautusprosessin nopeuttaminen yt-lain piirissä oleville, lomautusprosessin nopeuttaminen alle 20 henkilön yrityksissä,  määräaikaisen lomauttaminen, koeaikapurku taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus >

Ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle 3.3.2020

Avaintyönantajat AVAINTA ry on laatinut ohjeet mahdollisen koronavirusepidemian (covid-19) varalle. Koronavirus on jo lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien luetteloon, lakimuutos on tullut voimaan 14.2.2020.

Ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle 3.3.2020 (pdf) >

Työtaisteluohjeet

Opas Avaintan jäsenyhteisöille työtaistelujen varalta. Opas on päivitetty maaliskuussa 2020

Työtaisteluohjeet 2020 (pdf) >

Yhteistoimintaopas

Yhteistoimintaopas on tarkoitettu oppaaksi työyhteisöjen arkipäivässä etsittäessä yhteistyömuotoja työnantajan ja työntekijöiden kesken. Sujuva arki, työssä viihtyminen ja jaksaminen ovat kummankin osapuolen intressien mukaisia tavoitteita, vaikka asioita tarkastellaankin eri näkökulmista. Kun neuvottelusuhteet ovat kunnossa, syntyy luottamusta puolin ja toisin ja vaikeissakin paikoissa voidaan löytää yhteinen näkemys. Opas on laadittu yhteistyössä työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa. Opas on vuodelta 2007, jolloin Avainta tunnettiin vielä nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys.

Yhteistoimintaopas (pdf) >

Työaikapankkiohje

AVAINTES mahdollistaa työaikapankin käyttöönoton työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella (AVAINTES 42 § 2 mom.) Avainta on laatinut yhteiset ohjeet työaikapankin käyttämisestä työntekijäpuolta edustavien järjestöjen kanssa.

Työaikapankkiohje >

Työsuhdeopas ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön esimiehille

Opas on tehty tueksi ja työvälineeksi ammattikorkeakoulujen opettajien työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Avainta on laatinut oppaan yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Työsuhdeopas opetushenkilöstön esimiehille – Ammattikorkeakoulut (pdf) >

Palkkausjärjestelmäopas

Avaintan palkkausjärjestelmäopas on vuodelta 2011, jolloin Avainta tunnettiin vielä nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys.

Palkkausjärjestelmäopas (pdf) >

Lomakkeet

ETÄTYÖSOPIMUS (työsopimuksen liite) (PDF) >

Työsopimusmalli (docx) >

Voit pyytää meiltä myös muita lomakkeita ja apua niiden käyttöön ja täyttämiseen. Otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseemme toimisto (at) avainta.fi.

 

Muiden tuottamia oppaita

Työturvallisuuskeskuksen opas (2021): Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla - ennaltaehkäise ja puutu

Työturvallisuuskeskuksen digijulkaisu: Yhteistoiminta ja vuorovaikutus tyopaikan arjessa

Työturvallisuuskeskuksen (2021) Paremman työn opas

Työturvallisuuskeskuksen opas (2020) Kasvatus- koulutus- ja tutkimusalan työsuojelu

Työturvallisuuskeskuksen opas (2020) Työsuojelu ja työhyvinvointi asiantuntija- ja toimistotyössä

Kuntaliiton julkaisu (2020) Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt - mihin matkalla ja kenen ohjauksessa?

FIBSin Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille