Avainta

Avaintyönantajat Avainta ry

Avaintyönantajat AVAINTA ry on valtakunnallinen monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleville osakeyhtiöille ja säätiöille sekä kunnille palveluita tuottaville yksityisille yhtiöille ja muille yhteisöille. Vahvan työmarkkinaosaamisen ja ammattitaitoisen edunvalvonnan lisäksi Avaintalla on kunta-alan erityistuntemusta, tiiviit yhteydet kuntasektorin toimintaan ja kehittämiseen sekä monipuoliset yhteistyöverkostot. Yhdistyksessä on jäsenyhteisöjä yli 600, joissa työskentelee yhteensä noin 40 000 henkilöä.

Avainta sopii monialaisen työehtosopimuksen, joka kattaa mm. hallinto- ja toimistoalan-, sosiaali- ja terveydenhuollon ja teknisen alan henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä. Lisäksi Avainta sopii muita ala- ja jäsenyhteisökohtaisia työehtosopimuksia.

  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan jäseniä yhdistyksessä ovat mm. hoitokodit, palvelutalot, vanhainkodit, lasten päivähoito, tukiasunnot ja työterveyspalvelut.
  • Teknisen alan jäseniä ovat energiahuolto- ja lämpöyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, rakennuttaminen, korjaaminen, vesi- ja viemärilaitokset, uima- ja urheiluhallit, jätehuoltoyhtiöt, pysäköintilaitokset ym.
  • Erityisalojen jäseniä ovat mm. satamat, tiedepuistot, tapahtumien järjestäjät, matkailuyritykset, museot, kehitys- ja yhteistyöyhteisöt sekä IT-yritykset.

Opetusalan työehtosopimusta (AVAINOTES) sovelletaan Avaintan jäsenyhteisön ylläpitämän ammatillisen oppilaitoksen, ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen, ammattikorkeakoulun, kansalaisopiston ja musiikkioppilaitoksen opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin. Opetus- ja sivistysalan jäseniä ovat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset, kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset

Avaintan esittely (pdf)

Avaintan strategia (pdf)