Ajankohtaista
Etänä enemmän hanke saa rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Etänä enemmän: Toiminnan häiriötilat haastavat esimiestyön 20.1. klo 13-14.30

Koulutukset
Etenä enemmän -hankkeen webinaarissa KT:n asiantuntijat avaavat ajankohtaisia esimiestyön peruskysymyksiä sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Esillä myös kriisi- ja etätyön aikana nousseita kysymyksiä tehtävien siirroista sekä työaikajohtamisesta.
kuvituskuva

AVAINTES-webinaari: Työlomat ja poissaolot 26.1. klo 9-11

Koulutukset
Webinaarissa käydään läpi AVAINTES:n kautta työelämän tavanomaiset poissaolotilanteet, keskustellaan työlomista sekä sairauslomamääräysten perusasioista. Webinaari sopii asiantuntijalle, joka tarvitsee tietoa äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta, osittaisesta hoitovapaasta, tilapäisestä hoitovapaasta ja muista poissaoloista perhesyistä.
kuvituskuva

AVAINTES-webinaari: Paikallinen sopiminen, 9.2. klo. 9–11

Koulutukset
AVAINTES mahdollistaa varsin laajan paikallisen sopimisen. Webinaarissa käsitellään kattavasti muun muassa sitä, mistä voidaan paikallisesti sopia, kenen tai keiden kanssa sovitaan ja mitkä ovat paikallisten sopimusten oikeusvaikutukset.
Etänä enemmän hanke saa rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Etänä enemmän -teemavalmennus: Haastavat johtamistilanteet 9.2. klo 12.30-15.30

Koulutukset
TAMK:n vetämässä esihenkilöille suunnatussa maksuttomassa teemavalmennuksessa keskustellaan erilaisista esihenkilötyön haastavista tilanteista esimerkiksi liittyen työyhteisön vuorovaikutukseen.
koulutus, kynä, läppäri

Ammattiyhdistyskoulutus 2020–2022

Koulutukset
Järjestöjen esityksestä Avaintan hyväksymien ammattiyhdistyskoulutusten lista (Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimus 2020–2022).
kuvituskuva

AVAINTES:n vuosilomamääräykset tutuksi -verkkokurssi

Koulutukset
Verkkokurssilla oppii perustiedot vuosilomamääräyksistä. Koulutus sopii hyvin uusille esimiesasemassa tai henkilöstöhallinnossa aloittaneille.