TYÖMARKKINAT

Työmarkkinat

Avaintyönantajat Avainta ry:n tehtävänä on solmia edustamiaan aloja koskevia työehtosopimuksia ja toimia muullakin tavoin jäsentensä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten palvelussuhteen ehtojen aikaansaamiseksi.

Avaintyönantajat Avainta ry:n yli 600 jäsenyhteisössä työskentelee noin 40 000 henkilöä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan noin 250 jäsenyhteisössä työskentelee lähes 9 000 henkilöä, teknisellä alalla on noin 8 000 työntekijää 200 jäsenyhteisössä ja erityisalojen 200 jäsenyhteisössä työskentelee yli 8 000 henkilöä. Opetusalalla jäseniä on 25 ja niissä työskentelee noin 5 000 henkilöä.