Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Koronapandemiaan liittyviä kysymyksiä

Voiko työnantaja määrätä käyttämään maskia? Saako työnantaja kysyä onko työntekijä rokotettu? Onko Covid19-rokotuksessa käyminen työaikaa? Voiko karanteenissa olevan oireettoman työntekijän määrätä etätyöhön? Siirtyykö vuosiloma, jos työntekijä asetetaan karanteeniin? Näihin ja useisiin muihin koronaviruspandemiaan liittyviin kysymyksiin löydät vastaukset alla olevan linkin takaa.

Usein kysyttyä koronaan liittyen >

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Minkälaisia tilanteita vuoronvaihtokielto koskee? Jos ylityöstä oli ehditty sopia ennen ylityökiellon julistamista, tuleeko tämä sovittu ylityö tehdä?  Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana teettää osa-aikaisilla työntekijöillä lisätyötä? Onko talon sisäinen siirto toisiin tehtäviin mahdollista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana? Mitä ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle ja terveydelle tai vaarantaisi yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista? 

Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen >

Palkanmaksun keskeyttäminen ja lomauttaminen

Voidaanko palkanmaksu keskeyttää, jos työnteko keskeytyy työnantajasta riippumattomista syistä? Miten lomauttaminen tapahtuu, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat heikentyneet esimerkiksi koronaviruksen takia? Miten päätös lomauttamisesta tulee antaa? Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? Millaisena lomautus voidaan toteuttaa?

Usein kysyttyä palkanmaksun keskeyttämiseen ja lomauttamiseen liittyen >

Työtaistelut

Voiko Avaintan jäsenyhteisön työntekijä osallistua myötätuntotyötaisteluun? MItä tarkoittaa hätätyö? Sivulta löydät vastauksia yleisimpiin työtaisteluista esitettyihin kysymyksiin.

Usein kysyttyä työtaistelutoimenpiteistä >

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilu

Avainta ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ neuvottelivat keväällä 2016 ammatillisia oppilaitoksia koskevan vuosityöaikakokeilun sopimusmallin. Alta löydät vastauksia yleisimpiin vuosityöaikakokeilua koskeviin kysymyksiin.

Usein kysyttyä ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilusta >