UKK: työtaistelut

Usein kysyttyä työtaisteluista

1. Voiko Avaintan jäsenyhteisön työntekijä osallistua ns. myötätuntotyötaisteluun?

Myötätuntotyötaisteluun osallistuminen vaatisi työntekijäjärjestön päätöksen asiasta. Työntekijät eivät voi oma-aloitteisesti osallistua myötätuntotyötaisteluun ilman järjestönsä suostumusta.

2. Voidaanko työtaistelurajoista keskustella ja sopia palkansaajajärjestön kanssa paikallisesti?

Paikallisesti voidaan keskustella ja sopia työtaistelun aikaisista työsuhteen ehdoista ja työtaistelun rajoista.

Työnantajaorganisaation on syytä laatia etukäteen suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta, jotta palvelujen saatavuus ja toiminnot voidaan turvata. Suunnitelman tulisi olla laadittuna, vaikkei ajankohtaista työtaistelu-uhkaa olisikaan. Suunnitelma on syytä tehdä siitäkin syystä, että esimerkiksi laiton lakko voi alkaa täysin yllättäen, jolloin valmistautumiseen ei jää aikaa.

Katso lisää asiasta Avaintan työtaisteluohjeista sivulta 9 alkaen.

3. Mitä tarkoittaa hätätyö?

Hätätyöstä on kyse silloin, kun ennalta arvaamaton tapahtuma uhkaa vaarantaa muun muassa ihmisten hengen ja terveyden.

Hätätyö antaa oikeuden jättää noudattamatta muun muassa työaikalaissa säädettyjä vapaa-aikoja ja ylityön enimmäismääriä.

4. Mitä ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle ja terveydelle?

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan (STM:n tiedote 10.10.2007) potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollossa on työtaistelun aikana huolehdittava ainakin seuraavista toiminnoista:

  • potilaat, jotka ovat välittömän tai kiireellisen (1–7 vrk) tutkimuksen ja hoidon tarpeessa, 
  • potilaat, joiden terveydentila ilman välittömästi tai kiireellisesti suoritettua tutkimusta tai hoitoa oleellisesti heikkenee tai siinä voi syntyä palautumattomia muutoksia, 
  • potilaat, joiden terveydentila edellyttää tutkimuksien tai hoidon jatkamista keskeytyksettä asianmukaisessa hoitopaikassa.

Työnantaja päättää palvelujen antamisesta ja hoidon tarpeesta ottaen huomioon lainsäännökset, lääketieteelliset periaatteet ja hoitokäytännöt erilaisissa olosuhteissa.

Työnantajan on em. asiat huomioon ottaen keskusteltava luottamusmiesten kanssa lakkorajoista mahdollisen työtaistelun uhatessa.

5. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa työtaistelun aikana?

Työvuoroluettelon muutokset työnantajan yksipuolisella päätöksellä ovat työtaistelutoimenpiteen yhteydessä rajatusti mahdollisia (työvoiman muutokseen ja toiminnan turvaamiseen liittyvät perusteet, ks. TT 2013:14).
Työvuoroluetteloa voi muuttaa painavista syistä, joita on mm. työntekijöiden sairastuminen ja muut ennalta arvaamattomat poissaolot. (Ks. tarkemmin AVAINTES 33 § 2 mom.)