AVAINOTES 2020–2022

AVAINOTES 2020–2022

AVAINOTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

Avainotes-palkanlaskentaohjelma

Palkat ja palkkiot 2020–2021

Yleiskorotuksella korotetut liitteiden 1-6 palkkataulukot:

 

AVAINOTES 2020–2022 -sopimuksessa ei ole enää AVAINOTES osio C yhteisiä määräyksiä eikä osion C liitteitä 1–6. 

Määräaikaisen yhteispäätoimisia tuntiopettajia koskevan määräyksen voimassaoloa on jatkettu. Määräaikainen määräys on voimassa 1.4.2020–31.7.2022. Yhteispäätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES 2018–2020 osion C yhteisen osan ja liitteiden 1–6 sekä osion A päätoimisia tuntiopettajia koskevien määräysten mukaisesti. 

AVAINOTES 2018–2020 -sopimuksessa olleet osio C yhteisen opetushenkilöstön ja osio C liitteiden 16 opetushenkilöstön palkat ja palkkiot:

AVAINOTES 2020–2022

AVAINOTES 2020–2022 infon 17.6.2020 esitysmateriaali (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAINOTES 2018–2020 -työehtosopimuksessa olleet osio C yhteiset määräykset ja liitteiden 1-6 määräykset:

AVAINOTES 2018–2020 (pdf)

Takaisin Työehtosopimus sivulle