Uutiset

Neuvottelutulos AVAINOTES

Avainotes-sopimuskirjan kansikuviointia

Tiedotamme tarkemmin neuvotteluratkaisuista sekä sopimusinfo-webinaarien ajankohdasta jäsenkirjeellä ensi viikon viikon alussa.

1. Sopimuskausi ja palkantarkistukset:

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen yleiskorotus toteutetaan 1.8.2020 alkaen. Korotuksen suuruus on 1,24 prosenttia. Yleiskorotus on kuitenkin edellä mainitusta poiketen osiossa C 1,03 prosenttia.

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa sekä mahdollista henkilökohtaista lisää korotetaan toisella yleiskorotuksella 1.4.2021 alkaen. Korotuksen suuruus on 1,00 prosenttia. Yleiskorotus on kuitenkin edellä mainitusta poiketen 0,99 prosenttia osiossa C.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 alkaen on osiossa C 0,4 prosenttia ja osiossa F 0,54 prosenttia jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkkasummasta. Osiossa D ja osiossa E paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia. Erä jaetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Erästä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa ja pyritään yksimielisyyteen jaon perusteista. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, työnantaja päättää erän kohdentamisesta.

2. Työehtosopimusmuutokset:

Työehtosopimusmuutokset on kuvattu tarkemmin liitteissä, jotka  julkaistaan vasta tarkistuksen jälkeen.


3. Sopimuskaudelle asetetut työryhmät

3.1 Työhyvinvointityöryhmä

Työryhmä selvittää mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen hallinnan parantamiseksi.

3.2  Kansalaisopiston ja musiikkiopiston opettajien työsuhteen ehtoja arvioiva työryhmä

Työryhmä arvio ja selvittää osio F:n opettajien työsuhteen ehtoja.

3.3  Osio C:n vuosityöaikaa koskeva selvitys

Kehitetään osio C:n opetushenkilöstön vuosityöaikajärjestelmän vapaajaksojärjestelmää.

3.4 Osio E:n epämukavan työajan lisien kehittämistarpeet

Työryhmä selvittää sopimuskauden aikana osio E:n epämukavan työajan lisien kohdentumista ja niiden kehittämistarpeita ottaen huomioon ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toiminnalliset tarpeet.