Uutiset

Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan

Vauvan jalat valkoisen peiton sisällä. Kuva Gigin Krishnan, Unsplash.com.

 

Uusi perhevapaalainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uusi laki ottaa tasa-arvoisemmin huomioon erilaiset perhetilanteet. Uudistuksen myötä perheillä on enemmän valinnanvapautta ja joustoja vapaiden pitämiseen.

Siirtymäsäännön mukaan uutta lainsäädäntöä sovelletaan, jos raskauden laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin, ja päivärahaoikeus on alkanut aikaisintaan 1.8.2022. Uusi ja vanha laki toimivat rinnakkain kolme vuotta.

Uutta perhevapaalainsäädäntöä koskevat määräykset löytyvät AVAINTESin allekirjoituspöytäkirjan liitteestä. Muussa tapauksessa sovelletaan edellisiä määräyksiä, jotka löytyvät AVAINTESin luvusta 5

Synnyttävän vanhemman raskaus- ja vanhempainvapaat 1.8.2022 alkaen

Työloma Kenelle Vapaan pituus Palkallinen osa Muuta
Raskausvapaa Synnyttävä vanhempi 40 arkipäivää 40 arkipäivän ajanjakso, jos AVAINTESin 93 § 2 mom. edellytykset täyttyvät

Alkaa 30 arkipv ennen laskettua aikaa, sopimalla viimeistään 14 arkipv ennen.

Raskausvapaata ei voi jaksottaa eikä siirtää eikä päiviä luovuttaa toiselle.

Synnyttävän vanhemman vanhempainvapaa Synnyttävä vanhempi 160 arkipv. Tästä enintään 63 arkipv saa luovuttaa toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle, toisen vanhemman puolisolle tai lapsen toiselle huoltajalle. 32 arkipäivän yhdenjaksoinen ajanjakso, jos tt pitää sen välittömästi heti raskausvapaan jälkeen ja jos palkallisuuden edellytykset AVAINTES 95 § 2 mom. mukaan. Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä väh. 12 arkipäivän jaksossa.

Ei-synnyttävän vanhemman vanhempainvapaa 1.8.2022 alkaen

Työloma Kenelle Vapaan pituus Palkallinen osa
Toisen vanhemman vanhempainvapaa Ei-synnyttävä vanhempi 160 arkipv. Tästä enintään 63 pv saa luovuttaa toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle, toisen vanhemman puolisolle tai lapsen toiselle huoltajalle. 32 arkipäivän yhdenjaksoinen ajanjakso, paitsi synnytyksen yhteydessä ei-synnyttävä vanhempi saa pitää yhden palkallisen jakson ja myöhemmin toisen yhdenjaksoisen jakson palkallista vanhempainvapaata. Palkallisuuden edellytykset AVAINTES 95 § 2 mom. mukaan.

 

Kelan sivuilla on työnantajille informatiivinen esitys uudesta perhevapaalainsäädännöstä

Omaishoitovapaa 1.8.2022 alkaen

Myös omaishoitovapaa tuli voimaan 1.8.2022. Tämä tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus työsopimuslain 4 luvun 7 b §:n mukaiseen palkattomaan omaishoitovapaaseen. 

Omaishoitovapaata voidaan myöntää työntekijälle, jonka omainen tai samassa taloudessa asuva läheinen on vakavan sairauden tai tapaturman vuoksi alentuneesti toimintakykyinen ja tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa ja apua. Omaisiksi katsotaan työntekijän jälkeläinen, vanhempi, puoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Läheiseksi katsotaan työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Oikeus omaishoitovapaaseen on myös mainittujen henkilöiden saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

Vapaa on palkaton ja sitä voidaan myöntää enintään 5 työpäivää kalenterivuodessa. Vapaalle ei ole muodollista hakuaikaa. Työntekijän on ilmoitettava omaishoitovapaan tarpeesta mahdollisimman pian. Vapaamuotoinen selvitys on yleensä riittävä.