Uutiset

Selvitys työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja sitä edistävistä toimenpiteistä

Selvityksen voi lukea padilla, kuten Pixhillin  kuvassa

Selvitys työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja paikallista sopimista edistävistä toimenpiteistä valmistui 1.3.2021

Selvitys sisältää havaintoja paikallisen sopimisen nykytilasta, mitä ovat ne käytännön syyt, jotka estävät tai asettavat rajoituksia asioista sopimiselle,sekä toimenpiteitä, joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista kyetään vahvistamaan sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä.

Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla lisätään valmiuksia työpaikkatason sopimiseen myös olemassa olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen. Paikallisen sopimisen työryhmä valmisteli selvitystä hyödyntäen ehdotuksia paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseksi ja tasapuolisten neuvottelusuhteiden luomiseksi.