Uutiset

Työelämän kehittämisrahan haku käynnissä 28.5.saakka

Kasvi kädellä. Pixhill.

 

Kevan vuoden 20201 työelämän kehittämisrahan haku on avoinna kuntien, kunta- ja sote-yhtymien, kuntien osakeyhtiöiden ja kuntakonsernien sekä kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeille. Haku päättyy 28.5. klo 16.

Tavoitteena työkyvyttömyysriskin vähentäminen

Työelämän kehittämisraha on tarkoitettu innovatiivisille ja vaikuttaville hankkeille, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Rahoitusta voi saada kehittämistyön toimintamallien ja tulosten juurruttamiseen oman organisaation toimintaan ja käytäntöihin, sekä niiden välittämiseen muiden työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Työelämän kehittämisraha tukee työpaikkojen työelämän kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen. 

Kehittämisrahan suuruus

Keva rahoittaa vuonna 2021 työelämän kehittämishankkeita yhteensä 500.000 euroa. Myönnettävän rahan minimi on 10.000 euroa ja maksimi 75.000 euroa kehittämishanketta kohden. Kevan myöntämä kehittämisraha voi olla korkeintaan 50 % kokonaiskustannuksista.

Kehittämisrahaa voi hakea hankkeeseen, joka käynnistyy 3 kk kuluessa rahoituspäätöksestä ja kestää korkeintaan 24 kuukautta.

Lisätiedot

Lisätietoja hakemisesta ja  hakuehdoista Kevan sivuilla, jossa voi tutustua myös aiempina vuosina kehittämisrahaa saaneisiin hankkeisiin!