Tilastot: opetushenkilöstö 2017

Tilastotietoa opetushenkilöstöstä 2017

Avaintan jäsenorganisaatioille suunnattussa tiedonkeruussa saatiin 4 152 päätoimisen opettajan tiedot lokakuulta 2017. Opettajista  valtaosa (83 %) työskentelee ammattikorkeakouluissa. Tiedonkeruuseen vastasi 79 prosenttia Avaintan jäsenorganisaatioista, joissa on opettajia.

Suurin osa Avainta opetusalan jäsenorganisaatioista on ammattikorkeakouluja. Tämän lisäksi Avaintan jäsenkunnassa on toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia, musiikkioppilaitoksia sekä kansalaisopistoja.

Avaintan opetushenkilöstön lukumääriä 2017

Avaintan opettajista yli puolet (57 %) on naisia. Miesvaltaisia opetusaloja on muun muassa ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen ala sekä metsä- ja puutalousoppilaitokset, joiden henkilöstöstä selvästi yli puolet on miehiä. Vakinaisessa työsuhteessa opettajista on 89 prosenttia. Osa-aikaisia opettajista on 15 prosenttia.

 

HENKILÖSTÖRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ PROSENTTIOSUUS
Avaintan opetushenkilöstö 4 152 100 %
Naiset 2 364 57 %
Miehet 1 788 43 %
Kokoaikaiset 3 532 85 %
Osa-aikaiset 620 15 %
Vakinaiset 3 712 89 %
Määräaikaiset 440 11 %

 

Avaintan opettajien keski-iät 2017

Avaintan jäsenyhteisöissä työskentelevien opettajien keski-ikä on 51,3 vuotta. Määräaikaisten opettajien keski-ikä on matalin, kun taas osa-aikaisilla opettajilla on korkein keski-ikä. Osa-aikaisten ryhmässä on muun muassa osa-aikaeläkeläisiä.

Avaintan opettajien keski- ja kokonaisansioita 2017

AVAINOTES:sin opettajien keskimääräinen kokonaisansio oli 4701,60 €/kk vuonna 2017. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia työaikakorvauksia ja muita palkkioita lisä- ja ylityöajalta. Alla on esimerkkejä joidenkin opettajaryhmien kokonaisansioista.

Opettajaryhmä Kokonaisansio kuukaudessa, €/kk
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja 4 055,12
Ammattikorkeakoulun yliopettaja 5 739,27
Ammattikorkeakoulun lehtori 4 710,16