Uutiset

Työtaistelujen keskeytyminen

Kuvituskuva

Useat ammattijärjestöt ovat toteuttaneet poliittisia työtaistelutoimenpiteitä, joilla on vastustettu maan hallituksen suunnitelmaa helpottaa irtisanomista alle kymmenen työntekijää työllistävissä yrityksissä.


Maan hallitus antoi esityksensä ns. irtisanomislain sisällöstä ja muista siihen liittyvistä toimenpiteistä viime torstaina palkansaajakeskusjärjestöille, joiden hallinnot käsittelivät esitystä perjantaina iltapäivällä.


Kuten julkisuudessa uutisoitiin, palkansaajakeskusjärjestöt suosittelivat ammattijärjestöilleen, että nämä keskeyttäisivät työtaistelutoimenpiteet toistaiseksi. Työtaisteluita ei siis virallisesti ottaen lopetettu, vaan ne keskeytettiin toistaiseksi, jotta työsopimuslain irtisanomispykälää koskevat perustelut voitaisiin valmistella kolmikantaisesti ja tälle valmistelulle taattaisiin riittävä rauha. Aikataulu lain valmistelulle täsmentynee lähipäivinä.


Avainta on vastaanottanut perjantain ja viikonlopun kuluessa kaikilta työtaistelutoimenpiteet asettaneilta ammattijärjestöiltä ilmoitukset, joiden mukaan niiden asettamat työtaistelutoimenpiteet on toistaiseksi keskeytetty.


Näin ollen OAJ:n ja Talentian asettamat vuoronvaihto- ja ylityökiellot eivät ole enää voimassa. Tehyn, Superin ja Erton asettamat vuoronvaihtokiellot eivät ole enää voimassa. Myös Jytyn 29.10. alkavaksi ilmoitettu vuoronvaihtokielto on peruutettu.


Lisätiedot:


työmarkkinalakimies Ilari Räisänen 09 771 2124 / 050 502 3528
Avaintan asiantuntijoiden yhteissähköposti: toimisto@avainta.fi