Uutiset

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain määräaikaisten muutosten voimassaolo päättyy 31.12.2020

Lakimuutos, nuija ja paperi

 

Koronapandemiaan liittyen säädettiin määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin, jotka olivat voimassa 1.4.- 30.6.2020. Kesäkuussa määräaikaisten muutosten voimassaoloa jatkettiin vuoden 2020 loppuun saakka.

Muutosten sisältö 1.1.2021 alkaen

Määräaikaiset muutosten 1.4.-31.12.2020 keskeiset sisällöt liittyivät lomautusprosessin nopeuttamiseen yt-lain piirissä oleville, lomautusprosessin nopeuttamiseen alle 20 henkilön yrityksissä, määräaikaisen lomauttamiseen, koeaikapurkuun taloudellisella tai tuotannollisella syyllä sekä irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuteen. 

1.1.2021 alkaen:

  • Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaika koskien lomauttamista on 14 päivää tai 6 viikkoa riippuen lomautettavien määrästä ja lomautusten kestosta.
  • Työsopimuslain mukainen vähimmäisilmoitusaika koskien lomauttamista on 14 päivää.
  • Määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa vain, jos tämä toimii vakituisen työntekijän sijaisena, jonka lomauttamiselle on edellytykset olemassa. 
  • Koeaikapurkua ei saa tehdä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. 
  • Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus on 4 tai 6 kuukautta riippuen työsuhteen kestosta.

 

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.12.2020: Vuodenvaihteen muutoksia TEM:n hallinnonalalla >

Aiheesta verkkosivuillamme: