Uutiset

Opas työtaistelutilanteisiin on päivitetty

Avaintan kuvio

Olemme päivittäneet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työtaisteluohjeet 2020. Ohjeista löytyy tietoa työtaisteluihin varautumiseen liittyen sekä siitä, miten työnantajan tulee toimia työtaistelun uhatessa tai työtaistelun aikana. Ohjeistuksessa on huomioitu AVAINTES 2018–2020 sekä lainsäädännön määräykset.

Aikaisempaan ohjeistukseen verrattuna muutoksia on tehty mm. järjestäytymisen selvittämiseen, työtaistelusta kerättävien tietojen ja tietoaineiston säilyttämiseen, hätätyöhön ja jäsenmaksujen perimiseen koskeviin kohtiin.

Toiminnan turvaaminen työtaistelujen uhatessa tai niiden aikana

Useimmat AVAINTA:n jäsenyhteisöistä tuottavat julkisen palvelutoiminnan piiriin kuuluvia kansalaisille tärkeitä palveluja. Jäsenyhteisön on työtaistelun uhatessa syytä pyrkiä toimimaan normaaliin tapaan ja suorittaa sille kuuluvat tehtävät. Kaikkien työntekijöiden, myös työtaisteluun mahdollisesti osallistuvien, on suoritettava kaikki työtehtävänsä normaalisti ennen työtaistelun alkamista. Jäsenyhteisön toiminta pitää pyrkiä turvaamaan myös työtaistelun aikana.

Oppaan sisältö

Ohjeet jakautuvat 8 lukuun, joissa lukuihin 1–3 ja 5 on koottu työtaistelua koskevia yleisiä tietoja ja työtaisteluun varautumiseen, työtaistelun aikaiseen toimintaan ja työtaistelun päättämiseen liittyviä ohjeita. Työsuhteen ehtoja ja palkan maksamista koskevia ohjeita sekä työtaistelun muita vaikutuksia on selostettu luvuissa 4 ja 6. Ne on syytä antaa erikseen palkanlaskennan käyttöön. Erimielisyyksien selvittämistä ja muutoksenhakumenettelyä on selostettu luvussa 7. Ohjeet tulee saattaa jäsenyhteisön toiminnan turvaamisesta vastaavien työnantajan edustajien ja jäsenyhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen tietoon.

Lataa tai lue täältä: Työtaisteluohjeet 2020, opas Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöille >

Opas on päivitetty maaliskuussa 2020.