Uutiset

Tekijänoikeuden ns. normaalikäyttösääntö koskee myös opetusalaa

opettaja luokassa

KT Kuntatyönantajat ja AVAINTA ovat teettäneet KPMG:llä selvityksen opettajan tekijänoikeuksista ammatillisissa oppilaitoksissa. Ohjeistus on jaettu oppilaitoksille ja sitä hyödynnetään jäsenneuvonnassa. Selvityksen perusteella tekijänoikeusjuridiikan keskeinen periaate - ns. normaalikäyttösääntö - koskee myös opetusalaa. Oppilaitos saa käyttää opettajan työsuhteessa oppilaitokseen tekemää oppimateriaalia normaalissa toiminnassaan.

Normaalikäyttösääntö

Normaalikäyttösääntö tarkoittaa, että työnantajalla on oikeus käyttää työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia, jotka ovat syntyneet yleisen työntekovelvoitteen vuoksi. Tekijänoikeuden omistuksen siirtäminen edellyttää sopimista, mutta työnantaja voi ilman sopimistakin edellyttää tiettyä koulutusyhteisön oppimateriaalien yhteiskäyttöä. Opettajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus antaa oppimateriaalejansa muiden opettajien käyttöön normaalissa toiminnassa.

Normaalikäyttöoikeus syntyy työ- tai virkasuhteen perusteella

Koulutuksen järjestäjän normaali toiminta tarkoittaa opetuksen järjestämistä sen tehtäväksi annetussa laajuudessa. Materiaalien toteuttamiseen liittyvää työtä voidaan jakaa opettajien kesken; eri opettajien valmistelemat oppimateriaalit voivat tarvittaessa olla kaikkien käytössä.

Normaalikäyttösäännön soveltamisessa tulee silti huomioida monia rajoittavia tekijöitä eikä normaalikäytön määrittely ole aina yksiselitteistä. Erillistä sopimista edellyttävät mm. oppimateriaalin muokkaaminen tai jakaminen koulutuksen järjestäjän ulkopuolelle. KPMG:llä teetetty ohjeistus vastaa myös tilanteisiin, joissa oppimateriaaleihin sisältyy oppilaitosten ulkopuolisten tahojen tekijänoikeuksia tai joissa materiaalin tekijänä on useampi oppilaitoksen opettaja.

Oppimateriaalin luominen on jo pitkään kuulunut vakiintuneesti ammatillisen koulutuksen opettajan työtehtäviin. Vuosityöaikajärjestelmässä siihen tyypillisesti myös varataan aikaa sitomattoman työajan muodossa. Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmä luo hyvät edellytykset määritellä selkeästi, mitä oppimateriaalia on tehty työaikana osana palvelussuhteeseen kuuluvia tehtäviä.

Avaintalaiset ammattikorkeakoulut voivat myös soveltuvin osin hyödyntää tekijänoikeusselvitystä.