Uutiset

Mielenterveyttä voidaan tukea työpaikalla

ihminen noukkii omenan puusta

 

Mielenterveyssyyt ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös mielenterveyssyiden aiheuttamat sairauspoissaolot ovat yleistyneet viime vuosina selvästi etenkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla.

Työllä on myös monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Edellytyksenä on, että työ on hyvin organisoitua ja johdettua, työkuormitus on työntekijän työkykyyn nähden sopivalla tasolla ja työntekijä kokee työn mielekkäiksi.

Työntekijän työkykyyn nähden optimaalisella työn mitoituksella on työkyvyttömyyttä ehkäisevä sekä masennuksesta toipumista ja työkyvyn palautumista edistävä vaikutus. Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan puitteissa työpaikoilla on perusteltua ottaa painopisteeksi työhyvinvoinnin edistäminen, mielenterveyden tukeminen ja masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden torjunta.

Tehokkaiden lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden ohella on tärkeää, että työpaikoilla tuotetaan ja sovelletaan käytäntöön malleja, joilla tuetaan oireilevan työkykyä ja sairastuneen mahdollisimman nopeaa paluuta työhön.

Työnantajan ja työyhteisön tuki ovat hoidon lisäksi masennuksesta toipuvan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Digijulkaisu: Työ ja mielenterveys

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut uuden digijulkaisun Työ ja mielenterveys. Julkaisun aihetta käsitellään maksuttomassa webinaarissa 14.10.2020. Työpaikkaesimerkkien avulla tutustutaan käytäntöihin, joiden avulla mielenterveyttä voidaan tukea työssä.

Työ ja mielenterveys -julkaisu ja webinaari on tarkoitettu työpaikan johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, henkilöstön kehittäjille sekä aiheesta kiinnostuneille työntekijöille.

Lue lisää: