Uutiset

Matkakustannusten korvaukset vuonna 2020

Kuvituskuva

Työmatkasta työntekijälle aiheutuvien ylimääräisten menojen korvauksena maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, ateria- ja majoittumiskorvausta sekä päivä-, yömatka- ja kurssipäivärahaa. Työmatka perustuu työnantajan antamaan matkamääräykseen, joka annetaan ennen matkaa. Työmatkat eivät ole luonteeltaan tavanomaista työtehtävää ja ne edellyttävät matkustamista työpaikan ulkopuolelle.


Korvaus maksetaan matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista. Korvausta maksetaan myös työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita työntekijän on pidettävä mukanaan. 


Työntekijän omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat: 


Auto


43 snt/km, jota korotetaan


  • 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä

  • 11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

  • 22 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä

  • 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri

  • 3 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

  • 9 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

38 snt/km yli 5 000 km matkoilla.


Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.


Moottoripyörä


33 snt/km


Moottorivene


alle 50 hv, korvaus 75 snt/km
yli 50 hv, korvaus 110 snt/km


Moottorikelkka


104 snt/km


Mopo


18 snt/km


Mönkijä


98 snt/km


Muu kulkuneuvo


10 snt/km


Kotimaan päivärahan suuruus


Kokopäiväraha on 43,00 euroa ja osapäiväraha 20,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. Ateriakorvaus on 10,75 euroa.


Päiväraha maksetaan Avaintesin matkakustannusten korvausmääräysten mukaan seuraavasti:


Osa-päiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt


  • yli 8 tuntia

  • yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut kello 16.00–7.00

Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt yli 12 tuntia.