Uutiset

Matkakustannusten korvaaminen vuonna 2021

auton ratin takana

Matkustamiskustannusten korvaukset 1.1.2021

1 mom. Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta seuraavasti: 

AUTO 
Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson 

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km 
 • seuraavilta kilometreiltä 39 snt/km 

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna, jos 

 • työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 7 snt/km 
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä 11 snt/km 
 • työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita 3 snt/km 
 • työtehtävien suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta 9 snt/km 
 • työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle matkalle osallistuvia tai työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä 3 snt/km/hlö 

MOOTTORIPYÖRÄ 
Kilometrikorvausta maksetaan kunkin 1.1. alkavan, vuoden pituisen ajanjakson 

 • 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 33 snt/km 
 • seuraavilta kilometreiltä 30 snt/km 

MOOTTORIVENE

 • yli 50 hv, korvaus 111 snt/km 
 • alle ja 50 hv, korvaus 76 snt/km 

MOOTTORIKELKKA

korvaus 106 snt/km 

MOPO

korvaus 18 snt/km 

MÖNKIJÄ

korvaus 99 snt/km

MUU KULKUNEUVO

korvaus 10 snt/km 


Soveltamisohje: Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.


Päiväraha

Päivärahan suuruus

Kokopäiväraha on 44,00 euroa ja osapäiväraha 20,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. 

Ateriakorvaus

Jos yli 6 tuntia kestävästä työmatkasta ei tule maksettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan muualla kuin tavanomaisessa ruokailupaikassaan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan, maksetaan hänelle ateriakorvausta 11,00 euroa. Ateriakorvausta ei makseta, jos työmatka kuuluu työntekijän tavanomaisiin työtehtäviin.

Yömatkaraha

Sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään 4 tuntia on ollut kello 21.00–7.00, maksetaan 13,00 euron yömatkaraha.


Soveltamisohje: Yömatkaraha maksetaan esimerkiksi silloin, kun työntekijä yöpyy sukulaisten luona. 


Lisätiedot

Lue Verohallinnon sivuilta