Uutiset

Suositus kesäharjoitteluohjelmasta Avaintan jäsenyhteisöissä

”Tutustu työelämään ja tienaa”- koululaisten kesäharjoitteluohjelma on vuodesta 1992 lukien toteutettu peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA- koulutukseen osallistuville nuorille tarkoitettu ohjelma, jonka tarkoituksena on ollut tutustua työelämään. Sen avulla koululaiset ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta. Tässä ohjelmassa on ollut kysymys keskusjärjestöjen yhteisestä suosituksesta. Keskusjärjestöt eivät anna suositusta kesälle 2020.


Hyvä kokemus alan kesätöistä parantaa työnantajakuvaa


Avaintyönantajat AVAINTA ry ja sopijapuolet JUKO, OAJ, KTN, JYTY, JHL sekä TSN (jäljempänä Avainta ja järjestöt) suosittelevat Avaintan jäsenyhteisöille, että ne antaisivat myös kesällä 2020 koululaisille mahdollisuuden tutustua jäsenyhteisöjen monipuolisiin työtehtäviin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyvä kokemus alan kesätöistä parantaa työnantajakuvaa ja voi innostaa koululaisen hakeutumaan opintoihin, joiden avulla voi työllistyä jäsenyhteisöjen toimialueille.


Kesäharjoitteluohjelmasta maksettava korvaus nuorelle


”Tutustu työelämään ja tienaa” - mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta Avainta ja järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana 360 euroa vuonna 2020, 365 euroa vuonna 2021 ja 375 euroa vuonna 2022. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen.


Työsuhteissa noudatetaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksia (yleensä AVAINTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.


Kesäharjoitteluohjelmalla ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä


Ohjelman mukaan nuorelle tarjotaan yksi tämän suosituksen mukainen työhön tutustumisjakso samalla työnantajalla, jotta työkokemusta voitaisiin järjestää mahdollisimman monelle. Koululaisen kanssa voidaan sopia myös pidemmästä työsuhteesta harjoitteluohjelman jälkeen, jolloin kyse ei enää ole ”Tutustu työelämään ja tienaa”-mallin mukaisesta työsuhteesta.


Avainta ja järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että ”Tutustu työelämään ja tienaa”- harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen ole ristiriidassa työsopimuslain (esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien määräysten ja lisätyön tarjoamisvelvollisuuden) tai voimassa olevien työehtosopimusten kanssa.


Avainta ja järjestöt suosittelevat, että työnantajat hyvissä ajoin ennen harjoitteluohjelman toteuttamista huomioivat sen erityisluonteen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.