Uutiset

Jaksotyöaikamääräysten muutokset 1.3.2023 lukien, AVAINTES sosiaaliala (Sotetes)

metallisia kelloja

 

Osapuolet ovat sopineet jaksotyöaikamääräysten muutoksista 1.3.2023 tai sen jälkeen alkavan seuraavan työaikajakson alusta lukien. Muutokset on tarkemmin kuvattu liitteessä 1.

  • jaksotyössä työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää kolmen viikon työaikajakson aikana.
  • jaksotyössä arkipyhälyhennystä on muutettu siten, että ylityöraja alenee täydessä työajassa lyhennystä vastaavasti.

Liite 1:

Allekirjoituspöytäkirja