Uutiset

AVAINOTES: Sopimuskauden sopimuskorotukset

kolikoita riveissä ja pinoissa. Yksi kolikko lisätään keskimmäiseen pinoon

Avainta ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ovat käyneet keskitettyyn kehittämiserään sekä verrokkialoihin liittyviä neuvotteluita. Neuvottelut ovat perustuneet kesäkuussa tehdyn työehtosopimusratkaisun mukaisesti keskitetyn kehittämiserän käytöstä ja työmarkkinoilla yleisesti sovitun niin sanotun verrokkialakirjauksen mukaisesta neuvottelusta.

Sopijapuolet ovat päässeet neuvottelutulokseen huhtikuun alussa ja neuvottelutulokset on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa.

Keskitetyn kehittämiserän osalta on sovittu, että 1.6.2023 voimaantuleva keskitetty, liittotasolla sovittu kehittämiserä toteutetaan 1,2 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. Poikkeuksena on AvainOTES:in osio C, jossa kehittämiserä toteutetaan 1 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Ammatillisten oppilaitosten osio C:hen on neuvoteltu uusi erityisopettajan lisäpalkkio, josta annetaan lisätietoa myöhemmin. Uudistus tulee voimaan 1.6.2023. Määräykseen on käytetty keskitetysti kehittämiserästä 0,2 prosenttia AvainOTES ammatillisten oppilaitosten palkkasummasta. 

Kesäkuussa sovitun allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti 1.6.2023 toteutetaan yleiskorotuksena 2,69 % (1,49 % yk ja 1,2 % keskitetty erä).  Poikkeuksena on AvainOTES:in osio C, jossa yleiskorotus on 2,49 % (1,49 % yk ja 1 % keskitetty erä). Paikallisesti on sovittu 0,4 % järjestelyn toteuttamisesta. 

Verrokkialoihin liittyvään tarkastelun osalta on sovittu, että 

  • työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa toukokuun ajan, maksetaan kertakorvauksena 500 euroa elokuun aikana (työajan suhteessa).
  • peruspalkkoja tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.12.2023 0,7 prosentin yleiskorotuksella

Sopimuskauden tulevat sopimuskorotukset AvainOTES:

  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,49 %
  • 1.6.2023 nk. keskitetty kehittämiserä maksetaan 1,2 % yleiskorotuksena, poikkeus osio C ammatillinen oppilaitos 1 % yleiskorotus
  • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %
  • 1.8.2023 kertakorvaus 500 euroa
  • 1.8.2023 tasokoroituis eräille F-osion opettajille
  • 1.12.2023 yleiskorotus 0,7 %
  • 1.2.2024 keskitetty kehittämiserä 0,3 %, jonka kohdistamisesta neuvotellaan kuluvan vuoden loppuun mennessä liittotasolla

Muistuttaisimme vielä, että kesäkuussa 1.6.2022 on sovittu muutoksia kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten vuosisidonnaisten lisien prosentteihin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2023. Vuosisidonnaisten lisien muutosten takia eräiden opettajien peruspalkkoja ja siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan 1 prosentilla.  
 

Palkat ja palkkiot taulukot 

Ohessa ovat Avaintan opetusalan työehtosopimuksen  palkat ja palkkiot, myös F-osion osalta sekä c-osion yhteispäätoimisten opettajien palkat ja palkkiot (excel-tiedostot).  Samat tiedot löytyvät myös sivuiltamme kohdasta Työehtosopimukset.