Uutiset

Ammattiyhdistyskoulutusta

Kuvituskuva

Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimuksen 2018–2020 Henkilöstön edustajat luvun 116 §:n 1 ja 2 momentin mukaan "Allekirjoittajajärjestö voi antaa luottamusmiehelle koulutusta, joka lisää hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävän hoitamisessa. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle, varaluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutelle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja mikäli se työyksikön kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Vastaavasti voidaan toimia jäsenyhteisössä työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaan valitun luotta-musvaltuutetun osallistuessa hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen.


Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka Avaintyönantajat AVAINTA ry on hyväksynyt allekirjoittajajärjestöjen esityksestä 117 §:n mukaisin ehdoin. Suositellaan myös, että työnantaja, joka myöntää palkallista työlomaa pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle hy-väksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, maksaisi kurssipäiviltä 23,90 euron suuruisen ateriakorvauksen."


Avaintyönantajat AVAINTA ry on järjestöjen esityksestä hyväksynyt seuraavat kurssit em. tilaisuuksiksi:


Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry


 • 30–31.1.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Kajaani

 • 6.–7.2.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Rovaniemi

 • 13.–14.2.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Tampere

 • 12.–13.3.2019  Luottamusmiesten perusopinnot 1, Helsinki

 • 4.–5.9.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Järvenpää

 • 18.-19.9.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 1, Kuopio

 • 26.-27.9.2019 Luottamusmiesten perusopinnot 2, Helsinki

 • 27.-28.3.2019 LM- teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Kuopio

 • 9.-10.4.2019 LM- teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, Vantaa

 • 17.-18.9.2019 LM-teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Naantali

 • 2.-30.10.2019 Työlainsäädännön verkkokurssi

 • 31.10.-1.11.2019 LM-teemakurssi, neuvottelutoiminta, Rovaniemi

 • 12.-13.11.2019 Pääluottamusmiesseminaari, Helsinki

 • 14.-15.11.2019 LM-teemakurssi, työlainsäädäntö, Helsinki

 • 9.-10.5.2019 AVAINTES neuvottelupäivät, Vantaa

 • 13.-15.2.2019 Työsuojelupäivät, Hyvinkää

 • 19.-22.3.2019 Työsuojelun peruskurssi, Helsinki

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry


 • 11.–12.3.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 12.–13.3.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 25.–26.3.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, taiteenperusopetus ja vapaa sivistystyö, (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 3.–4.4.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät ,ammatillinen koulutus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 8.–9.4.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 9.–10.4.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 25.–26.4.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatillinen koulutus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 13.–14.5.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 9.–10.9.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, varhaiskasvatus, osa 1 (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 25.–26.9.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, ammatillinen korkea-aste, osa 1(kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 9.–10.10.2019  Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatillinen koulutus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 23.–24.10.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot, varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 30.–31.10.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot, ammatillinen ja korkea-aste (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 4.–5.11.2019  Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 18.–20.11.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, ammatillinen ja korkea-aste osa 2 (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • 18.- 20.11.2019  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, varhaiskasvatus, osa 2 (kaikki sopimusalat), Helsinki

 • Paikallisesti  Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot, varhaiskasvatus, etäpäivä

 • 29.3.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Helsinki

 • 18–19.2.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Kajaani

 • 15.-16.5.2019  Valtakunnalliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Helsinki

 • 9.–10.9.2019  Valtakunnalliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Helsinki

 • 30.9–1.10.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Imatra

 • 24.–25.10.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Tornio

 • 31.10.–1.11.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Pori

 • 31.10.–1.11.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Laukaa

 • 4.–5.11.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Lahti

 • 7.-8.11.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Kuopio

 • 7.11.2019  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Helsinki

 • 9.-10.1.2019  Työsuojelun perusopinnot, osa 3, 2018 alkanut ryhmä, Helsinki

 • 16.-17.1.2019  Työsuojelun perusopinnot, osa 3, 2018 alkanut ryhmä, Helsinki

 • 28.-29.1.2019  Työsuojelun perusopinnot, osa 2, 2018 alkanut ryhmä, Helsinki

 • 11.-12.2.2019  Työsuojelun neuvottelupäivät, Helsinki

 • 27.-28.3.2019  Työsuojelun perusopinnot, osa 3, 2018 alkanut ryhmä, Helsinki

 • 10.-11.4.2019  Työsuojelun neuvottelupäivät, Helsinki

 • 25.-26.4.2019  Työsuojelun perusopinnot osa 1, Helsinki

 • 13.-14.5.2019  Työsuojelun perusopinnot osa 2, Helsinki

 • 17.-18.9.2019  Työsuojelun perusopinnot osa 3, Helsinki

 • 7.-8.10.2019  Työsuojelun jatko-opinnot, Helsinki

 • 25.-26.11.2019  Työsuojelun neuvottelupäivät, Helsinki

Tehy ry – Super ry – Aktiivi-Instituutti ry


 • 23.–24.5.2019  Neuvottelupäivät

 • 7.-8.2.2019  Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä

 • 19.–20.9.2019  Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä

 • 9.–10.9.2019  Eläkejärjestelmän muutoksia

 • 14.-15.2.2019  Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

 • 11.-12.11.2019  Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

 • 13.3.2019  Paikallisen neuvottelijan talousluvut, Helsinki

 • 10.10.2019  Paikallisen neuvottelijan talousluvut, Oulu

 • 3.4.2019  Yt-menettelypäivä, Helsinki

 • 16.10.2019  Yt-menettelypäivä, Helsinki

 • 14.-15.3.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (1. ja 2.pv)

 • 10.4.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (3.pv)

 • 13.5.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (4.pv)

 • 11.-12.9.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (1. ja 2.pv)

 • 9.10.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (3.pv)

 • 8.11.2019  Henkilöstön edustajien perehdytys (4.pv)

 • 21.-22.11.2019  HED-täydennyskoulutuspäivät

 • 13.-14.3.2019  Yksityissektorin neuvottelupäivät

 • 7.-8.11.2019  Työmarkkinapäivät

 • 11.-13.2.2019  Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso

 • 20.-21.11.2019  Luottamusmiesten peruskoulutus, 2. jakso

 • 10.-11.10.2019  Luottamusmiesten jatkokoulutus

 • 4.-6.2.2019  Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso

 • 13.-14.5.2019  Luottamusmiesten peruskoulutus, 2.jakso

 • 21.-22.1.2019  Luottamusmiesten jatkokoulutus

 • 18.-19.3.2019  Luottamusmiesten neuvottelupäivät, Tampere

 • 4.-5.10.2019  Henkilöstön edustajien alueelliset neuvottelupäivät, Tornio

 • 6.-7.9.2019  Henkilöstön edustajien alueelliset neuvottelupäivät, Pori

 • 13.-14.9.2019  Henkilöstön edustajien alueelliset neuvottelupäivät, Helsinki

 • 20.-21.9.2019  Henkilöstön edustajien alueelliset neuvottelupäivät, Ikaalinen

 • 27.-28.9.2019  Henkilöstön edustajien alueelliset neuvottelupäivät, Kuopio

 • 4.-5.10.2019  Privatasektors dagar, Helsingfors

 • 8.4.2019  Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten neuvottelupäivä

 • 3.-4.5.2019  Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Mäntsälä

 • 8.10.2019  Henkilöstön edustajien seminaari

 • 11-13.2.2019  Työsuojelun peruskurssi,1 jakso

 • 21.-22.3.2019  Työsuojelun peruskurssi, 2. jakso

 • 27.2-1.3.2019  Työsuojelun peruskurssi,1 jakso

 • 28.-29.3.2019  Työsuojelun peruskurssi, 2. jakso

 • 15.-17.5.2019  Työsuojelun peruskurssi,1 jakso

 • 13.-14.6.2019  Työsuojelun peruskurssi, 2. jakso

 • 21.-23.1.2019  Työsuojelun täydennyskurssi  

 • 9.-11.10.2019  Työsuojelun täydennyskurssi  

 • 10.-11.10.2019  Tuottavuus ja työhyvinvointi

 • 18.-19.3.2019  Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat

 • 7.-8.10.2019  Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat

 • 11.-12.4.2019  Työsuojelusäädösten kertauskurssi

 • 9.-10.9.2019  Työsuojelusäädösten kertauskurssi

 • 9.-10.10.2019  Työsuojelupäivät

 • 14.-15.3.2019  Työsuojelupäivät

 • 16.5.2019  Työsuojelun teemaseminaari

 • 9.10.2019  Työsuojelun teemaseminaari

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry


 • 23.-24.9.2019  Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, JHL-opisto

 • 20.-21.5.2019  Luottamusmiestiedon kurssi, JHL-opisto

 • 11.-12.2.2019  Luottamusmiestiedon kurssi, JHL-opisto

 • 18.-19.11.2019  Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, JHL-opisto

 • 15.-17.5.2019  Luottamusmiestiedon kurssi, kunta TTES, JHL-opisto

 • 23.-24.5.2019  Yhteistoiminnan perusteet yksityisellä sektorilla, JHL-opisto

 • 17.-18.10.2019  Yhteistoiminnan perusteet yksityisellä sektorilla, JHL-opisto

 • 9.-10.12.2019  Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoavakurssi, JHL-opisto

 • 19.-21.3.2019  Työoikeuden perustee, JHL-opisto

 • 22.5-23.5.2019  Uudet tietosuojakysymykset työpaikalla, JHL-opisto

 • 11.-12.2.2019  Työsuojelun perusteet

 • 8.-9.5.2019  Työsuojelun perusteet

 • 16.-17.9.2019  Työsuojelun perustee

 • 13.-14.2.2019  Työterveyshuolto työpaikan kumppanina

 • 9.-10.9.2019  Työterveyshuolto työpaikan kumppanina

 • 18.-19.11.2019  Työterveyshuolto työpaikan kumppanina

 • 25.2-1.3.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 25.-29.3.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 19.-23.8.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 8.-12.4.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 3.-7.6.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 7.-11.10.2019  Työsuojelun jatkokurssi, 2 osaa

 • 23.-25.9.2019  Työpaikan sisäilma kuntoon

 • 12.-13.3.2019  Työpaikan sisäilma ja Sisäilmaseminaari

 • 25.-27.3.2019  Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä

 • 11.-13.11.2019  Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä

 • 20.-22.5.2019  Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla

 • 14.-16.10.2019  Hyvän kohtelun edistäminen

 • 6.-7.5.2019  Työhyvinvointikorttikoulutus

 • 11.-12.9.2019  Työhyvinvointikorttikoulutus

 • 17.-18.10.2019  Työhyvinvointikorttikoulutus

 • 10.-12.6.2019  Työsuojelun kehittämispäivät  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO


 • 28.-29.3.2019  AVAINTA luottamusmiesten neuvottelupäivät, Turku

 • 17.-18.10.2019  AVAINTA luottamusmiesten neuvottelupäivät, Turku