Uutiset

Ammattiyhdistyskoulutus 2023

Ihmisiä oulutuksessa, kynä ja paperia

 

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimuksen 2022–2025 Henkilöstön edustajat luvun 116 §:n 1 ja 2 momentin mukaan "Allekirjoittajajärjestö voi antaa luottamusmiehelle koulutusta, joka lisää hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävän hoitamisessa. Hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle, varaluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulututukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja mikäli se työyksikön kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Vastaavasti voidaan toimia jäsenyhteisössä työsopimuslain 13 luvun 3 §:n mukaan valitun luottamusvaltuutetun osallistuessa hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen. 

Hyväksytyllä ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan koulutustilaisuuksia, jotka Avaintyönantajat AVAINTA ry on hyväksynyt allekirjoittajajärjestöjen esityksestä 117 §:n mukaisin ehdoin. Suositellaan myös, että työnantaja, joka myöntää palkallista työlomaa pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten, maksaisi kurssipäiviltä 26,21 euron suuruisen ateriakorvauksen."

117 §:n 1 momentin mukaan "Koulutustilaisuus voidaan hyväksyä luottamusmieskoulutustilaisuudeksi, jos sen aiheena on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus- ja luottamusmiesjärjestelmä tai Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen sisältö taikka muut voimassa olevat työsuhteen ehdot.”

Hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset vuonna 2023

Avaintyönantajat AVAINTA ry on järjestöjen esityksestä hyväksynyt seuraavat kurssit em. tilaisuuksiksi:

 

 

Ammattiliitto Jyty ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Aika

Kurssi

22.–23.2.2023

Luottamusmiesten perusopinnot 1, Rovaniemi

15.–16.3.2023

Luottamusmiesten perusopinnot 1, Mikkeli

21.–23.3.2023

Luottamusmiesten perusopinnot 1, Jyväskylä

29.–30.8.2023

Luottamusmiesten perusopinnot 1, Helsinki

28.–29.3.2023

Luottamusmiesten perusopinnot 2, Helsinki

4.–5.5.2023

AVAINTES-neuvottelupäivät, Helsinki

7.–8.2.2023

LM- teemakurssi, työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, Lappeenranta

21.–23.2.2023

LM- teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 1, Vantaa

21.–23.3.2023

LM- teemakurssi, neuvottelutaito, Turku

18.–19.4.2023

LM-teemakurssi, henkilöstön edustajan jaksaminen 2, Tuusula

6.–8.8.2023

LM-teemakurssi, luottamusmiestaidot, Tuusula

3.10.2023

STTK/Jyty-luottamusmiesseminaari, Helsinki

12.–13.10.2023

LM-teemakurssi, paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta, Tampere

14.–15.11.2023

LM-teemakurssi, työlainsäädäntö, Vantaa

16.–17.11.2023

LM-teemakurssi, neuvottelutaito, Vantaa

12.1.2023

Lm-teemawebinaari, haastavien tilanteiden hallinta kirjallisissa ja sähköisissä vuorovaikutustilanteissa, Teams

12.1.2023

LM-teemawebinaari, kuormittavista tilanteista palautuminen- työkykyä varmistavat toimet, Teams

1.–29.3.2023

Neuvottelutaidon verkkokurssi, Optima-verkkoalusta

16.3.2023

LM-teemawebinaari, luottamusmiehen etäviestintätaidot, Teams

16.3.2023

LM-teemawebinaari, työssä jaksaminen, Teams

7.9.2023

LM-teemawebinaari, työlainsäädäntö, Teams

9.11.2023

LM-teemawebinaari, paikallinen sopiminen, Teams

9.11.2023

LM-teemawebinaari, etätyö, Teams

14.–16.2.2023

Työsuojelupäivät, Tampere

19.–22.9.2023

Työsuojelupäivät, Vantaa

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Kurssin järjestelyvastuu: Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Aika

Kurssi

4.–5.9.2023

Osa 1 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki

3.–5.10.2023

Osa 2 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki

6.–7.11.2023

Osa 3 varhaiskasvatus SOLA 43, Helsinki

13.–14.2.2023

Varhaiskasvatus SOLA jatko vuoden 2022 osallistuneille, Helsinki

11.–12.9.2023

Osa 1 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki

11.–13.10.2023

Osa 2 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki

13.–15.11.2023

Osa 3 ammatillinen ja korkeakoulu SOLA 45, Helsinki

16.–17.3.2023

Ammatillinen ja korkea-aste SOLA jatko, Helsinki

2.–3.11.2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatilliset, Helsinki

19.–20.4.2023

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö luottamusmiesten np., Helsinki

13.–14.4.2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivät, yliopisto, Helsinki (pvm muuttunut)

26.–27.4.2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki

13.–14.4.2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut, Helsinki

5.–6.10.2023

Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammatilliset, Helsinki

16.–17.5.2023

Luottamusmiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki

7.–8.11.2023

pääluottamusmiesten neuvottelupäivät, ammattikorkeakoulut, Helsinki

12.–13.10.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Lappi

19.–20.10.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso

26.–27.10.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

2.–3.11.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Keski-Suomi ja Pohjanmaa

6.–7.11.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, uusimaa ja pääkaupunkiseutu

6.–7.11.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, VarsinaisSuomi ja Satakunta

15.–16.11.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa

15.–16.11.2023

Yhteistoiminnan neuvottelupäivät, alueelliset, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

9.–10.2.2023

Työsuojelu, osa 1, perusopinnot, Helsinki

13.–14.3.2023

Työsuojelu, osa 2, perusopinnot, Helsinki

4.–5.4.2023

Työsuojelu, osa 3, perusopinnot, Helsinki

27.–28.11.2023

Työsuojelun neuvottelupäivät, ammatilliset ja korkea-aste, Helsinki

20.–21.11.2023

Työsuojelun neuvottelupäivät, varhaiskasvatus, Helsinki

27.–28.3.2023

Työsuojelun jatko-opinnot, Helsinki

18.–19.9.2023

Työsuojelun jatko-opinnot, Helsinki

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Aika

Kurssi

6.–7.3.2023

Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto

8.–9.5.2023

Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto

11.–12.10.2023

Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen AVAINTA JHL-opisto

25.– 27.4.2023

Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto

24.–26.10.2023

Yhteistoiminnan perusteet, JHL-opisto

3.–5.4.2023

Työoikeuden peruskurssi, JHL-opisto

7.–8.12.2023

Yksityisten alojen luottamusmiesten kokoava kurssi, JHL-opisto

1.–3.11.2023

Edunvalvonnan kehittämispäivät, JHL-opisto

9.–13.1.2023

Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto

27.2–3.3.2023

Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto

6.–11.11.2023

Työsuojelun peruskurssi, JHL-opisto

16.–18.1.2023

Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Tampere

22.–24.5.2023

Työsuojelun perusteet, lyhytkurssi, Kuopio

6.–10.2.2023

Työsuojelun jatkokurssi 1/2 JHL-opisto

24.–28.4.2023

Työsuojelun jatkokurssi, 1/2 JHL-opisto

4.–8.9.2023

Työsuojelun jatkokurssi, 1/2 JHL-opisto

8.–12.5.2023

Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto

9.–13.10.2023

Työsuojelun jatkokurssi, 2/2 JHL-opisto

20.–24.11.2023

Työsuojelun jatkokurssi,2/ 2 JHL-opisto

11.–13.9.2023

Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 1/ 2 Tampere

27.–28.11.2023

Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi 2/2 Tampere

3.–4.4.2023

Työterveyshuolto työpaikan kumppanina, JHL-opisto

18.–20.9.2023

Sisäilma kuntoon 1, JHL-opisto

13.–14.3.2023

Sisäilma 2 seminaari, JHL-opisto

22.–24.5.2023

Sisäilma 3, JHL-opisto

13.–15.3.2023

Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, JHL-opisto

2.–4.10.2023

Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, JHL-opisto

30.1.–1.2.2023

Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla, JHL-opisto

27.–29.3.2023

Väkivallan ja epäasiallisen käytöksen kohtaaminen työpaikalla, JHL-opisto

23.–25.10.2023

Työhyvinvointikurssi, JHL-opisto

20.–21.3.2023

Bioturvallisuuskortti, JHL-opisto

4.–5.12.2023

Bioturvallisuuskortti, JHL-opisto

6.–8.3.2023

Kone- ja laiteturvallisuus, JHL-opisto

17.–19.4.2023

Muuttuvan työn ja muutosten hallinta työsuojelussa, JHL-opisto

20.–21.2.2023

Mielenterveys ja työ, JHL-opisto

25.–26.9.2023

Mielenterveys ja työ, JHL-opisto

30.8.–1.9.2023

Työsuojelun kehittämispäivät, JHL-opisto

16.–17.10.2023

Työsuojelun tukiverkostopäivät, JHL-opisto

 

Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä, JHL-opisto

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Kurssin järjestelyvastuu: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Aika

Kurssi

8.–9.11.2023

AVAINTA luottamusmiesten neuvottelupäivät, Helsinki

8.2.2023

AVAINTES-luottamusmiesten perusteet, webinaari

20.4.203

AVAINTES-luottamusmiesten ajankohtaiset, webinaari

 

Tekniikka ja Terveys KTN ry

Kurssin järjestelyvastuu: KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

-

-

 

Tehy ry – Super ry – Aktiivi-Instituutti ry

Kurssin järjestelyvastuu: Tehy ry, Super ry ja Erto ry  

Aika

Kurssi

25.–26.5.2023

Yksityissektorin luottamusmiesten neuvottelupäivät

13.–14.3.2023

Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä

28.–29.9.2023

Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä

13.–14.2.2023

Eläkejärjestelmän muutoksia

18.–19.9.2023

Eläkejärjestelmän muutoksia

13.–14.4.2023

Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

6.–7.11.2023

Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

13.–14.2.2023

Verkkovälitteinen neuvottelu, verkossa

13.–14.11.2023

Verkkovälitteinen neuvottelu, verkossa

3.–5.5.2023

Työmarkkinakonsultin tutkinto 1. jakso

6.–8.9.2023

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2. jakso

25.–27.10.2023

Työmarkkinakonsultin tutkinto 3. jakso

30.11–1.12.2023

Työmarkkinakonsultin tutkinto 4. jakso

15.2.2023

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

7.9.2023

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

16.5.2023

Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h

12.9.2023

Yhteistoimintalain perusteet yksityissektorilla 3,5 h

8.2.2023

TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työaikalaki 1/4 kesto 1,5 h

25.4.2023

TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: vuosilomalaki 2/4 kesto 1,5 h

27.9.2023

TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työturvallisuuslaki 3/4 kesto 1,5 h

21.11.2023

TJS-laki webinaarisarja: Työelämän lait henkilöstön edustajille: työsopimuslaki 4/4 kesto 1,5 h

1.1-.31.12.2023

HED-perehdytyskoulutus verkkoalustalla 32 h

9.2. ja 16.2 2023

HED-alakohtainen perehdytys 8 h

1.1–31.12.2023

HED-verkkokurssi: Taloustieto menestyksen tukena

1.2.2023

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen työpaikalle

4.5.2023

Henkilöstön edustajan viestintä

23.5.2023

Tasa-arvosuunnitelman tekeminen työpaikalle

1.1.–31.12.2023

HED-verkkovalmennus (videotallenteet)

23.-24.11.2023

ERTO HED-seminaari

Kevät /syksy 2023

ERTO alakohtainen HED-tapaaminen (aika myöhemmin)

6.11.–8.12.2023

Neuvottelutaidon verkkokurssi (15 h)

22.–23.3.2023

Yksityissektorin neuvottelupäivät

9.–10.11.2023

Työmarkkinapäivät

18.–19.4.2023

Yhteistoimintakoulutus verkossa

24.–26.1.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso

13.–15.3.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus,1. jakso, verkossa

4.–6.9.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso

12.–13.4.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, jakso 2, verkossa

19.–20.9.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, jakso 2

10.–11.5.2023

Luottamusmiesten jatkokurssi

12.–13.12.2023

Luottamusmiesten jatkokurssi, verkossa

29.9.2023

Avaintes edunvalvontapäivä, verkossa

13.–15.2.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa

17.–18.4.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 2.jakso, verkossa

8.–10.5.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa

4.–5.9.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 2.jakso, verkossa

25.–27.9.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus, 1. jakso, verkossa

27.–28.11.2023

Luottamusmiesten peruskoulutus 2 jakso, Helsinki

2.–3.10.2023

Luottamusmiesten jatkokoulutus, verkossa

16.–17.3.2023

Yksityissektorin neuvottelupäivät, Helsinki

9.12.2023

Yksityissektorin koulutuspäivä, verkossa

16.9.2023

Privatasektors dag, verkossa

23.–24.3.2023

Ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki/verkko

16.–17.11.2023

Ammattiosaston puheenjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki/verkko

14.–15.9.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Helsinki

2.3.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kajaani

12.10.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kajaani

15.5.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Kemi/Tornio

1.12.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Rovaniemi

2.3.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Oulu

9.5.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu

12.9.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu

14.12.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivä, yksityissektori, Oulu

8.–9.9.2023

Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, yksityissektori, Tampere

3.10.2023

Henkilöstön edustajien seminaari

1.–3.3.2023

Työsuojelun peruskurssi 1,1 jakso

18.–19.4.2023

Työsuojelun peruskurssi 1, 2. jakso, verkossa

21.–23.3.2023

Työsuojelun peruskurssi 2,1 jakso, Oulu

25 – 26.4.2023

Työsuojelun peruskurssi 2, 2. jakso, verkossa

9.–11.5.2023

Työsuojelun peruskurssi 3,1 jakso

7.–8.6.2023

Työsuojelun peruskurssi 3, 2. jakso, verkossa

19.–21.9.2023

Työsuojelun peruskurssi 4, 1. jakso

15.–16.11.2023

Työsuojelun peruskurssi 4, 2. jakso, Verkossa

7.–9.11.2023

Työsuojelun peruskurssi 5,1 jakso, Tampere

12.–13.12.2023

Työsuojelun peruskurssi 5, 2. jakso, verkossa

30.5.–1.6.2023

Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille, verkossa

3.–5.10.2023

Työsuojelun täydennyskurssi peruskurssin suorittaneille

18.–19.9.2023

Tuottavuus ja työhyvinvointi, verkossa

27.–28.2.2023

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa

28–29.8.2023

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, verkossa

20.–21.2.2023

Työsuojelusäädösten kertauskurssi

4.–5.9.2023

Työsuojelusäädösten kertauskurssi

27.–28.3.2023

Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa

12.–13.10.2023

Varhainen tuki työyhteisön toimitavaksi, verkossa

3.–5.5.2023

Työsuojelukonsultin tutkinto 1. jakso

6.–8.9.2023

Työsuojelukonsultin tutkinto 2. jakso

25.–27.10.2023

Työsuojelukonsultin tutkinto 3. jakso

30.11.–1.12.2023

Työsuojelukonsultin tutkinto 4. jakso

31.10.2023

Työsuojelun valvonta sosiaali- ja terveysalalla, kesto 3 h, verkossa

9.5.2023

Henkisen työsuojelun valvonta, verkossa

10.–11.10.2023

Työsuojelupäivät

16.5.2023

Yksityissektorin työsuojelupäivä, verkossa

22.–23.5.2023

Työsuojelupäivät

4.10.2023

Työsuojelun teemaseminaari

 

Avaintyönantajat Avainta ry,

Vesa Laine, toimitusjohtaja