Uutiset

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajeni Avaintan sosiaalialan jäsenyhteisöissä

Avaiinta kuviointi

 

Tehy, Super ja Erto ovat 17. kesäkuuta klo 9 alkaen laajentaneet aiemmin ilmoittamaansa työtaistelua AVAINTES-sopimusalan sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen työpaikoilla. Ilmoituksella vuoronvaihto- ja ylityökielto koskee nyt myös vanhuspalveluita. Vuoronvaihto- ja ylityökieltojen kestoaikaa on samalla jatkettu 30.6.2020 klo 23.59 saakka. 

Tehy, Super ja Erto ovat laajentanut vuoronvaihto- ja ylityökieltoa myös useisiin sairaanhoitopiireihin. Tällä hetkellä nämä toimenpiteet kohdentuvat yhdeksään sairaanhoitopiiriin. 

Työtaistelutoimilla järjestöt pyrkivät vauhdittamaan neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta Avaintan kanssa. 

Avaintalla on ns. TSN-tes, joka kattaa Avaintan sosiaalialalla olevat Tehyn, Superin ja Erton jäsenet. Tätä yleisen linjan mukaista työehtosopimusta nämä järjestöt eivät ole vielä hyväksynyt. Jäsenten kannalta tämän työehtosopimuksen työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintes:n mukaisesti, jonka muut järjestöt ovat hyväksyneet. Tehy, Super ja Erto saavat muun muassa oikeuden asettaa luottamusmiehet sopimuksen soveltamisalalla, mutta esimerkiksi palkantarkistukset ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Avaintes:n mukaisesti. 

- Käytännössä järjestöille on jo oma työehtosopimus varsin kattavalla edustavuudella. On kohtuutonta, että erityisesti kovassa paineessa olleet sosiaali- ja terveysalla toimivat jäsenyhteisömme ovat nyt työtaistelutoimenpiteiden kohteena. Huolestuttavaa on myös se, että juuri kun kunta-alan neuvottelut on saatu maaliin, niin sairaanhoitopiirit ovat työtaisteluiden kohteena. Työnantaja ei nykyisellään voi olla lainkaan varma siitä, saako työehtosopimuksilla työrauhaa. Työrauhajärjestelmälle on tehtävä pikaisesti jotain, toteaa Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laine.

Järjestöt syyttävät myös kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että ne tekevät tai suunnittelevat tekevänsä yhtiöittämisiä siksi, että Avaintaan liittymällä yhtiöt voivat polkea työehtoja.

- Näkemykseni on, että kunnat ja kuntayhtymät tekevät mahdollisia yhtiöittämispäätöksiä toiminnallisista lähtökohdista. Se, mihin työnantajayhdistykseen yhtiö perustamisen jälkeen liittyy, on yhtiön päätettävissä. Avaintan jäsenyydessä korostuu nimenomaan kuntakonsernin kokonaisnäkemys, sekä se, että työsuhteen ehdot ovat käytännössä samantasoiset kuin kunta-alalla. En tunnista väitettä sopimusshoppailusta, Laine jatkaa.

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Vesa Laine, Avaintyönantajat AVAINTA ry, 050 524 9551

 

Avaintan verkkosivuille lisäys klo 14:00: Ohjeistamme jäsenyhteisöjämme lähemmin käytännön toimenpiteistä tilanteeseen liittyen lähiaikoina. Vuoronvaihto - ja ylityökielto ei koske vanhusten kotipalveluja.