Uutiset

Kuntamarkkinat: Tukea yhtiöittämiseen

Vesa Laine


Palveluiden yhtiöittäminen on iso päätös kunnille, ja jo ennen päätöstä on tehtävä paljon työtä. 

Avaintyönantajat Avainta ry tarjoaa tukea ja apua yhtiöittämiseen. Apu voi olla tarpeen jo ennen kuin kunta tekee yhtiöittämispäätöksen, sillä yhtiöittämiseen liittyy monia henkilöstöön ja heidän työsuhteiseen, mutta myös lakiin perustuvia velvoitteita. 

Liikkeelle tarkalla kartoituksella 

Liikkeen luovutuksessa keskeistä on, että henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Perustettavan yhtiön kannalta tärkeää on tietää, millä ehdoilla henkilöstö siirtyy ja mitkä ovat keskeiset työsuhteen ehdot ja edut. Ennen yhtiön perustamista tulee laatia tarkka kartoitus siitä, mitkä ovat niitä palvelusuhteen ehtoja, jotka siirtyvät ja mitä tehdään paikallisille työ- ja virkaehtosopimuksille tai vakiintuneille käytännöille. 

Työehtosopimuksien kirjo aloittavassa yhtiössä 

Yhtiön toiminnan alkaessa kunta-alan sopimuksia sovelletaan sopimuskauden loppuun saakka. Yhtiö on velvollinen noudattamaan kunta-alan työehtosopimuksia liikkeen luovutuksessa siirtyneeseen henkilöstöön. Uusien suoraan yhtiöön rekrytoituihin työntekijöihin sovelletaan suoraan Avaintan työehtosopimusta. Kahden työehtosopimuksen soveltaminen on oma haasteensa yhtiölle.

Yhtiön edunvalvontaa jo ennen sen perustamista

Olemme olleet lukuisia kertoja mukana yhtiöittämisprosesseissa, ja kokemuksemme mukaan prosessi sujuu parhaiten, jos olemme mukana jo hyvin ennen kuin yhtiö aloittaa toimintansa. Yhtiöittämisen yhteydessä laaditaan muun muassa asiakirjoja, joiden yhtiön toiminnan kannalta merkittäviin yksityiskohtiin olisi hyvä vaikuttaa etukäteen. Tehtyjä kirjauksia voi olla vaikea käsitellä jälkikäteen.

Kunta-alan yhteistyö ja sopimuksien samankaltaisuudet

Avaintan ja KT:n hyvä yhteistyö takaa sujuvan prosessin, sillä KT neuvoo ja tukee kuntaa yhtiöittämisprosessin käynnistämisessä ja siihen liittyvissä velvoitteissa. Avaintassa konsultoimme perustettavan yhtiön työnantajaa koko prosessin ajan, sekä koulutamme johdon ja henkilöstön meidän työehtosopimusten sisällöstä.

Kerromme myös, mitkä seikat muuttuvat ja mitkä ovat lähellä kunta-alan sopimuksia. Avaintan sopimukset ja neuvottelukulttuuri ovat lähellä kunta-alaa. Esimerkiksi sopimuskauden pituus on sama, jolloin työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä ja työrauha katkolla samaan aikaan.

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avainta

Esitys ja tallenne Kuntamarkkinoilla 9.10.2020 klo 12.00

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avainta ja Anne Kiiski, neuvottelupäällikkö, KT

Esitysdiat: Yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus

Tallenne tietoiskusta KT:n Youtube-kanavalla >