Uutiset

Avainta-seminaarin satoa

syksyn lehdet piirissä

 

Avainta-seminaari järjestettiin jo neljättä kertaa 17.-18 syyskuuta. Seminaari on suunnattu Avaintan jäsenyhtiöiden esimiehille, HR-johdolle sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille. Seminaari on maksullinen ja sen järjestelyistä vastaa FCG Oy. Aiempina vuosina seminaari on järjestetty keväällä, jossa kohteena on ollut Tukholma. Tänä vuonna seminaari lähetettiin webinaarina Clarion hotellista Helsingistä, jossa oli myös paikan päällä muutamia osallistujia.

Vuorovaikutus ja luottamus työyhteisössä

Seminaarin avasi toimitusjohtaja Vesa Laine, joka kertasi sopimusneuvottelujen värikkäitä vaiheita, lopullista sopimusratkaisua sekä neuvottelujen vaikutuksia syyskuussa aloittaneiden työryhmien työskentelylle. Työryhmiä on työhyvinvointiin, palkkaukseen sekä paikalliseen sopimiseen ja yhteistoimintaan liittyen.  
Puheenvuoro ei olisi ollut ajankohtainen, ellei siinä olisi puhuttu koronan vaikutuksista työelämään. 

Toimittaja ja valmentaja Anna Perho sanoi Vesan jälkeen Suorat sanat! ja antoi ohjeita, miten puhua asioista, joista mieluummin vaikenisi. Anna kertoi vuorovaikutuksesta monipuolisesti, miten asenteet ja ennakkoluulot vaikuttavat ja mikä on meille ihmisille luontaista käyttäytymistä, vaikka se ei olisi loogista. Konfliktit taannuttaa työyhteisön kehitystä. Rohkeus puuttua epäkohtiin ja puhua asioista lisää luottamusta ihmisten kesken, niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Keskustelun paras taito on kuuntelu.

Työkykyjohtaminen osana henkilöstöjohtamista

Työkyvyn johtamisesta keskustelu ylläpiti Kevan työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister, joka käsitteli työkykyjohtamisen kokonaisuutta ja sen merkitystä osana henkilöstöjohtamista. Työkykyjohtamisen olennainen osa on aktiivisen tuen toimintatapa, johon kuuluu varhaisen tuen, paluun tuen ja tehostetun tuen vaiheet. Tärkeintä on valita oikeat toimet oikeaan aikaan. Työkykyjohtaminen on koko yhteisön asia, sillä jokainen on vastuussa omasta työkyvystään.
HR-johtaja Marita Ailio ja työsuojelupäällikkö Jaana Kannus, Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä kertoivat käytännön esimerkin kautta aiheesta. 

Itsensä johtaminen ja muuttunut arki

Auntie-ammattilainen Tarja Lounasmeri Auntie Solutions Oy:stä tarjoili osallistujille tuhdin paketin itsensä johtamisesta ja jaksamisesta poikkeusoloissa. Poikkeusolot ovat kuormittaneet aivan uudella tapaa. Etätyö on muuttanut työskentelytapoja ja eristänyt tutusta työympäristöstä ja työyhteisöstä. Huoli omasta ja läheisten terveydestä on aiheuttanut lisää kuormitusta. Keskustelussa pääpaino oli ratkaisuissa muuttuneen arjen haasteissa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Epävarmuus on elämälle tyypillinen piirre.

Työnantajien kohtaamia tilanteita ja kysymyksiä palvelussuhdeasioissa

Toisena seminaaripäivänä keskityttiin Avaintan jäsenten kysymyksiin ja ajankohtaisiin työnantajan kohtaamiin tilanteisiin. Äänessä olivat Vesa Laine, työmarkkina-asiamiehet Piia von Willebrand ja Pia Raatikainen sekä työmarkkinalakimies Ilari Räisänen

Luennoissa ja klinikoissa käsiteltiin AVAINTES:n eri alueita usein kysyttyjen kysymysten kautta sekä käytiin läpi työehtosopimusmuutoksia ja viimeaikaista oikeuskäytäntöä muun muassa yhdenvertaisesta kohtelusta ja objektiivisista perusteista kohdella työntekijöitä eri tavoin. 

Epidemia tilanteesta johtuvia poissaolon ja palkkaukseen liittyviä kysymyksiä

Työnantajat ovat viime aikoina kohdanneet paljon epidemiatilanteesta johtuvia poissaoloon ja palkkaukseen liittyviä kysymyksiä. Karanteenin tai eristysajan palkanmaksun selvittämistä varten työntekijän on toimitettava kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin kirjoittama todistus. Tartuntatautiin liittyvästä sairausloma-ajan palkanmaksusta on määräys AVAINTES 89 § 7 momentissa. Jos työntekijä on määrätty eristettäväksi tai olemaan poissa ansiotyöstään tartuntatautilain 57 §:n tai 63 §:n perusteella, hänellä on oikeus saada työehtosopimuksen mukaisia sairausloma-ajan palkkaetuja. Jos todistus on kirjoitettu tartuntatautilain 60 § perusteella, poissaolo työstä on lähtökohtaisesti palkatonta, mutta työntekijä saa itse hakea Kelan tartuntatautipäivärahan. 

Matkustamiseen liittyvä omaehtoinen karanteeni ei oikeuta sairausloma-ajan palkkaetuihin eikä tartuntatautipäivärahaan. Sen ajaksi voidaan sopia etätyötä, vuosilomaa, työaikakorvaus- tai saldovapaata tai edellisten yhdistelmä tai palkaton työloma. 

Perheenjäsenten sairastumistilanteissa katsotaan tarvittaessa, täyttääkö poissaolo tilapäisen hoitovapaan tai poissaolon pakottavan perhesyyn vuoksi edellytykset. 

Palaute ja jäsenten tunteminen palvelun perusta

Studioyleisön sekä käytössä olleen viestiseinän kautta seminaarissa esitettiin runsaasti kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta osallistumisesta. 

Ensi vuonna Avainta-seminaari on tarkoitus järjestää aikaisempien vuosien tavoin laivaseminaarina 5.-7. toukokuuta, mikäli aika on sopiva kohtaamisille. Toivottavasti tapaamme seminaarissa ensi vuonna! Toivotamme lämpimästi myös uudet jäsenet mukaan!

Syysterveisin
Pia, Piia, Ilari, Eija ja Vesa