Jäsenkirjeet

Avaintan jäsenkirje 13/2023

Kohta mennyt vuosi on ollut merkityksellinen toiminnassamme. Pitkähkön sopimuskauden optiovuoden neuvotteluita aikaistettiin, ja neuvotteluissa saatiin vallitsevissa olosuhteissa tyydyttävä ratkaisu. Sopimuskausi jatkuu Avaintan sopimusten osalta 30.4.2025 saakka. Tästä olemme jäsenkirjeen lähettäneet jo aikaisemmin.

Erityisen suuri asia on tietysti Avaintan tulevaisuus. Kuten 27.10.2023 pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa päätettiin, hallituksella on mandaatti selvittää ja valmistella Avaintan hallittu alasajo siten, että operatiivinen toiminta päättyisi 31.12.2024. Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen suosituksena oli myös se, että KT:n jäsenkelpoiset liittyisivät KT:iin viimeistään 1.1.2025 lukien, ja ei-jäsenkelpoiset oman alansa työnantajayhdistyksiin samasta ajankohdasta lukien. 

Hallitus valmistelee tähän liittyvät toimenpiteet siten, että 24.4.2024 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa lakkauttamiseen liittyvät asiat tuodaan valmisteltuina jäsenille päätettäviksi. Tämä päivämäärä kannattaa jo nyt merkitä kalentereihin. Pidämme tämän erittäin keskeisen yhdistyksen varsinaisen kokouksen lähikokouksena asian tärkeydestä johtuen.

Kuten monessa yhteydessä on todettu, lakkauttamiseen liittyy monia kysymyksiä esimerkiksi työehtosopimuksen vaihtumisiin liittyen. Näihin kysymyksiin vastaamme ja/tai haemme vastauksia niin Avaintassa kuin KT:ssakin. Suurimpaan osaan kysymyksistä on jo vastauksia, mutta tilanteen edetessä tietysti tulee uusiakin kysymyksiä. Sekä meihin Avaintaan että KT:iin kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Tulemme järjestämään uuden vuoden puolella infotilaisuuksia tilanteeseen liittyen. Tarvittaessa järjestämme nopeastikin myös asiakaskohtaisia tapaamisia joko etäyhteyksillä tai läsnäollen. Ottakaa tarvittaessa rohkeasti yhteyttä, jos ja kun jokin asia tässä kokonaisuudessa kysytyttää.

Mennyt vuosi on ollut jälleen kerran tapahtumarikas niin meillä kuin todennäköisesti kentälläkin jäsenyhteisöjen näkökulmasta.

Ensi vuoden toimintaa on tietysti suunniteltu ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät. Julkaisemme välipäivien jälkeen tulevan vuoden koulutuskalenterin, jota on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen. Myös aamukahvitilaisuudet jatkuvat ensi vuonna. Operatiivinen toiminta ja jäsenpalvelu jatkuvat tulevan vuoden ajan normaalisti. Korostan erityisesti sitä, että kaikkia Avaintan jäseniä kohdellaan yhdenvertaisin perustein tulevankin vuoden aikana riippumatta siitä, mikä itse kunkin jäsenyhteisön tulevaisuudenkuva on. Vaikutamme yhteistoimintaosapuoltemme kanssa tulevana vuonna esimerkiksi in house -säätelyyn ja moniin muihin lainsäädäntöhankkeisiin kuten ennenkin.

Maailma ei tainnut tulla valmiiksi tänä vuonnakaan. Ensi vuonna yritetään uudestaan.

Rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa ja uutta vuotta!

toivottaa Avaintan väki

 

Vuoden 2024 palkantarkistukset

Avaintan työehtosopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Aikanaan palkantarkistukset sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Niin sanotun optiovuoden osalta sovittiin, että palkantarkistuksista neuvotellaan 15.3.2024 mennessä ja mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 1.5.2024 lukien. 

Ottaen huomioon Avaintan kokonaistilanteen, sopijaosapuolet ovat neuvotelleet ja saavuttaneet neuvottelutuloksen, joka sittemmin on hyväksytty sopijaosapuolten hallinnoissa.

Avaintesin ja Avainotesin sopimusalueilla toteutetaan 1.5.2024 yleiskorotus, joka on suurudeltaan 3,1 prosenttia. 1.10.2024 käytössä on paikallinen, työnantajaperälaudallinen järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 0,3 prosenttia. Ns. talokohtaisten sopimusten osalta informoimme erikseen.

Koska optiovuodesta on päästy sopimukseen, Avaintan työehtosopimuskausi jatkuu 30.4.2025 saakka.

Jo aiemmin on sovittu 1.2.2024 voimaantulevasta keskitetystä kehittämiserästä. Erä toteutetaan 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. Avaintan opetusalan osalta kehittämiserän neuvottelut ovat osin kesken. Allekirjoituspöytäkirjat lisätään nettisivuillemme pikaisesti.
 

Avaintan toimiston aukiolot

Avaintan toimisto on suljettuna 27.12.–29.12. Palaamme 2.1.2024 lukien verkkoon. Toivomme vuoden ensimmäisellä viikolla yhteydenottojanne erityisesti toimistosähköpostiimme osoitteessa toimisto@avainta.fi.