Jäsenkirjeet

Avaintan jäsenkirje 12/2023

Avaintan työehtosopimusratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.5.2022 –30.4.2025. Aikanaan palkantarkistukset sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Niin sanotun optiovuoden osalta sovittiin, että palkantarkistuksista neuvotellaan 15.3.2024 mennessä ja mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 1.5.2024 lukien. 

Ottaen huomioon Avaintan kokonaistilanteen, sopijaosapuolet ovat neuvotelleet ja saavuttaneet neuvottelutuloksen, joka sittemmin on hyväksytty sopijaosapuolten hallinnoissa.

Avaintesin ja Avainotesin sopimusalueilla toteutetaan 1.5.2024 yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 3,1 prosenttia. 1.10.2024 käytössä on paikallinen, työnantajaperälaudallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,3 prosenttia. Ns. talokohtaisten sopimusten osalta informoimme erikseen.

Koska optiovuodesta on päästy sopimukseen, Avaintan työehtosopimuskausi jatkuu 30.4.2025 saakka.

Jo aiemmin on sovittu 1.2.2024 voimaantulevasta keskitetystä kehittämiserästä. Erä toteutetaan 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. Avaintan opetusalan osalta kehittämiserän neuvottelut ovat osin kesken.

Allekirjoituspöytäkirjat lisätään nettisivuillemme pikaisesti.

 

Vesa Laine

Avaintan toimitusjohtaja