Jäsenkirjeet

Avaintan jäsenkirje 8/2023

Avaintan kokous päätti käynnistää yhdistyksen lakkautusprosessin

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ylimääräinen kokous pidettiin Kuntatalolla 27.10.2023. Kokouksen asialistalla oli kolme merkittävää asiaa. Ensimmäinen ja keskeisin asia koski Avaintan tulevaisuutta. Muuttuneista toimintaolosuhteista johtuen Avaintan hallitus esitti, että se saisi yhdistykseltä toimivaltuuden käynnistää Avaintan lakkauttamiseen liittyvät tarkemmat selvitykset. Esityksen mukaisesti Avaintan operatiivinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tehtäisiin vuoden 2024 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokous tulee pitää yhdistyksen sääntöjen mukaisesti viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.


Tarkemmat selvitykset yhdistyksen lakkauttamiseen liittyvät muun muassa varojen käyttöön, yhdistyksen operatiivisen toiminnan toteuttamiseen vuoden 2024 aikana sekä lakkauttamiseen liittyvän selvitysmenettelyyn vastuunjakoihin liittyen. Selvityksessä käytetään ulkopuolista oikeudellista asiantuntijayhteisöä.

Yhdistyksen kokous hyväksyi vilkkaan keskustelun jälkeen hallituksen esityksen. Edellä kuvatut selvitykset käynnistetään välittömästi ja niistä tiedotetaan aktiivisesti Avaintan jäsenyhteisöitä.

 

Jäsenmaksua ei peritä

Toinen merkittävä päätös koski vuoden 2023 jäsenmaksua. Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt huhtikuussa 2023 perittävän jäsenmaksun suuruuden. Yhdistyksen tasetilanne on vahva. Edellä kuvattuun hallittuun yhdistyksen lakkauttamissuunnitelmaan liittyen on tarkoituksenmukaista, että yhdistyksen tasetta ei enää kasvateta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne mahdollistaa sen, että vuodelta 2023 ei peritä lainkaan jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous päätti, että vuodelta 2023 ei peritä lainkaan jäsenmaksua.

 

Suositus työnantajajärjestäytymisestä

Kolmantena asiakohtana käsiteltiin yhdistyksen suositusta työnantajajärjestäytymisestä. Yhdistys päätti suosittaa hallituksen esityksen mukaisesti, että ns. KT-jäsenkelpoiset jäsenyhteisöt liittyisivät 1.1.2025 lukien KT:n jäseniksi. Koska noin kolmasosa Avaintan nykyisistä jäsenyhteisöistä ei ole kelpoisia KT:n jäseniksi, näille jäsenille suositellaan, että ne hakeutuisivat omaa toimialaansa vastaaviin työnantajajärjestöihin 1.1.2025 lukien.

 

Mitä seuraavaksi?

Selvitykset ja valmistelut lakkauttamisesta käynnistetään siis välittömästi. Tulemme järjestämään lähiaikoina webinaarin, jossa käsitellään konkreettisesti nyt tehtyjä päätöksiä ja niiden vaikutuksia jäsenyhteisöihin. 

Avainta toimii ja palvelee nyt tehdystä päätöksestä huolimatta normaalisti kaikkia jäseniään. 

 

Vastaamme tietysti myös asiaa koskeviin kysymyksiin. 

 

Vesa Laine

Avaintan toimitusjohtaja