Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 1/2023

Uusi vuosi ja uudet kujeet – näinhän sitä aina sanotaan

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Meillä neuvottelutilanne on tällä hetkellä selkeä. Työehtosopimukset ovat voimassa vähintään vuoden 2024 kevääseen saakka, ellei optiovuodesta sovita. Käynnissä oleva kuuma työmarkkinakevät aiheuttaa kuitenkin joitakin haasteita, sillä Avaintan sopimuksiin on määritelty tiettyjä neuvottelulausekkeita sen varalta, mitä niin sanotuilla yleisillä työmarkkinoilla tapahtuu. Palaamme näihin, kun/jos nämä lausekkeet aktivoituvat.

Neuvottelut paikallisesta järjestelyerästä

Seesteisyydestä huolimatta neuvottelurintamalla tapahtuu. Avaintan jäsenyhteisöissä on sovittu 1.6.2023 lukien eri nimisiä palkantarkistuseriä. Yleiskorotuksen lisäksi toteutetaan paikallinen järjestelyerä. Näistä neuvottelut tulee käydä paikallisesti luottamusmiesten tai henkilöstön edustajien kanssa 31.3 mennessä. Tätä paikallista erää on ohjeistettu käytettäväksi muun muassa palkkaepäkohtien korjaamiseen tai palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Menettelytavat tiedonantovelvollisuuksineen ovat samanlaiset kuin marraskuun järjestelyerässä. 

Keskitetty kehittämiserä

Paikallisen järjestelyerän lisäksi 1.6.2023 käytössä on niin sanottua keskitettyä kehittämiserää. Tästä neuvotellaan 31.3. mennessä liittotasolla (Avainta ja allekirjoittajärjestöt).Tätä erää on tarkoitus käyttää erityisesti työvoiman saatavuuden edistämiseen sekä palkkausjärjestelmän palkkausryhmittelyiden ja mahdollisesti muiden kehittämistä kaipaavien asioiden parantamiseen. Tähän kehittämistyöhön jatkumoa tuo se, että helmikuussa 2024 on käytössä myös keskitettyä kehittämiserää,  palkkausjärjestelmän kehittämistyön ja työvoimaan saatavuuden edistämisen jatkamiseen. Julkaisemme lähiaikoina teknisen laskentaohjeen kesäkuun eriin liittyen. 

Työaikatyöryhmä aloittaa huhtikuussa

Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin työaikatyötyöryhmästä, joka keskittyy erityisesti jäsenkenttämme jaksotyöhön liittyviin kysymyksiin. Työryhmä aloittaa työnsä huhtikuussa, kun saamme edellä kuvatut kehittämiseräneuvottelut käytyä.

Aamukahvit jatkuvat

Noin kerran kuussa toteutettavat aamukahvit jatkuvat. Näissä tilaisuuksissa valaisemme ajankohtaisia aiheita niin työmarkkinatilanteesta, työehtosopimuksiin liittyvistä erityisteemoista kuin esimerkiksi lainsäädäntömuutoksista. Mikäli jokin asia kysytyttää tai haluaisitte se teemaksi aamukahveille, ottakaa ihmeessä yhteyttä!

Vesa Laine, toimitusjohtaja     
 

Tervetuloa aamukahville!

Vuoden ensimmäiset aamukahvit ovat 27.1.2023 klo 9 alkaen teemana järjestelyerään ja kehittämiserään liittyvät kysymykset. 

Tervetuloa keskustelemaan Avaintan asiantuntijoiden kanssa kuukausittain järjestettäville aamukahveille.
Aamukahvit järjestetään perjantaisin klo 9–10 Kevätkauden 2023 aamukahvien ajankohdat ovat 10.2, 10.3, 21.4, 26.5 ja 16.6.

Ilmoittautumisen tiedot sivuillamme >

Palkkasumman ilmoittaminen vuoden 2023 jäsenmaksua varten

Lähetämme ensi viikolla jäsenorganisaation toimitusjohtajalle tai vastaavalle perinteisellä postilla tietoa ja lomakkeen palkkasumman ilmoittamisesta jäsenmaksun määrittelyä varten. Lähetämme viestin myös sähköpostilla, sillä palkkasumman voi ilmoittaa sähköisesti verkkosivuillamme. 

Jäsenmaksun perusteet ja lomake verkkosivuillamme > 

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuneet

Lue lisää verkkosivuiltamme >

Onko kansainvälisen rekrytoinnin kysymykset ajankohtaisia?

Olisiko kiinnostusta, jos järjestämme aiheesta Teams-kokouksen, jossa kerrotaan, miten Work in Finland -työnantajaneuvonta auttaa Suomessa toimivia työnantajia ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmoita meille s-postilla: tiedotus@avainta.fi