Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 5/2020

Poikkeuksellinen neuvotteluaika

Pari kuukautta sitten emme osanneet arvioida pandemian vaikutuksista oikein mitään. Nyt maa on poikkeustilassa ja monia toimintoja on rajattu.

Avaintan eri sopimusalojen työehtosopimuskausi päättyy tänään 31.3.2020. Huomisesta lukien ollaan sopimuksettomassa tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksiin perustuva työrauhavelvollisuus päättyy. Työehtosopimusten jälkivaikutukseen perustuen työntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät sopimuksettomassa tilassa sellaisenaan siihen saakka, kunnes uudet työehtosopimukset tulevat voimaan.

Myös kunta-alan sopimuskausi päättyy tänään ja hyvin todennäköisesti kunta-alallakin siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Usea jäsenyhteisömme soveltaa liikkeenluovutukseen perustuen kunta-alan sopimuksia sopimuskauden loppuun, eli 31.3.2020 saakka. Sopimuskausi päättyy ja nämä jäsenyhteisöt siirtyvät 1.4. Avaintan työehtosopimusten mukaisiin työsuhteen ehtoihin, vaikka Avaintankin osalta ollaan sopimuksettomassa tilassa.

Tällä hetkellä en osaa arvioida, kuinka kauan olemme sopimuksettomassa tilassa. On mahdollista, ja myös todennäköistä, että meneillään oleva poikkeustila voi vaikuttaa neuvotteluaikatauluun.

Avainta on käynyt neuvotteluita tiiviisti järjestöjen kanssa. Neuvotteluihin tai sopimuksettomaan tilaan siirtymiseen ei liity dramatiikkaa. Toimimme joka tapauksessa osana makroympäristöä - se, mitä tapahtuu kunta-alalla, vaikuttaa myös Avaintan neuvotteluihin. Mikäli kunta-alan neuvottelut pitkittyvät, pyrimme yhdessä järjestöjen kanssa jatkamaan omia neuvotteluita, mutta aika-arviota tai mahdollisen työehtosopimuksen sisältöä emme tässä vaiheessa voi arvioida.

Työsopimuslain ja yhteistoimintalan määräaikaiset muutokset

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 20.3.2020 neuvottelutuloksen siitä, miten lomautusilmoitusaikoja ja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluaikoja voidaan lyhentää koronavirukseen liittyvässä pandemiatilanteessa. Paketin tarkoituksena oli turvata työpaikkoja tässä haasteellisessa tilanteessa. Valitettavasti Avaintan osalta emme saaneet neuvoteltua näitä asioita määräaikaiseen työehtosopimukseen.

Paketin mukaiset asiat kuitenkin toimeenpannaan työsopimuslain ja yhteistoimintalain määräaikaisilla muutoksilla, joita kuvataan sivuillamme tarkemmin. Lait tulevat voimaan 1.4.2020 ja näillä näkymin ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Olennaisimmat määräaikaiset muutokset koskevat ensinnäkin lomautuksiin liittyvää yhteistoimintamenettelyä. Lomautuksiin johtavat yhteistoimintamenettelyt voidaan käydä 5 päivän neuvotteluaikaa hyväksikäyttäen aikaisemman 14 päivän tai 6 viikon neuvotteluaikojen sijasta. Lomautusilmoitusaikaa voidaan lyhentää nykyisestä 14 päivästä 5 päivään. Lyhennettyjä aikoja voidaan noudattaa jo aloitetuissa menettelyissä edellyttäen, että uudet, lyhyemmät ajat toteutuvat ja niistä tiedotetaan. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen tulee sallituksi laajemmilla syillä sekä myös koeaikana työsuhde voidaan purkaa tuotannollis-taloudellisilla syillä.

Tiedotamme tilanteesta nettisivuillemme ja myös jäsenkirjeiden kautta.
Vesa Laine
toimitusjohtaja, Avainta

Avaintan verkkosivuilla:Työsopimuslain ja yhteistoimintalain määräaikaisia muutoksia 1.4 alkaen >

Avaintan palvelut

Kysymykset työsuhteisiin ja työnantajatoimintaan liittyvissä asioissa pyydämme ensisijaisesti lähettämään toimisto@avainta.fi -sähköpostiin.

Ohjeita työnantajalle päivitämme www.avainta.fi etusivulle.

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät myös www.avainta.fi/yhteystiedot

Kuntekon 10 vinkkiä etätyöhön

Etätyö voi parhaimmillaan olla tehokasta, antoisaa sekä auttaa perheen ja työn yhdistämisessä. Uudet toimintavat voivat kuitenkin tuottaa myös harmaita hiuksia, eikä arki meinaa rullata. Tutustu Kuntekon  kokoamiin kymmeneen vinkkiin sujuvaan etätyöhön >

Jäsenkirje 5/2020 näköisversio >