Yläotsikko: 
Työehtosopimukset
 
VALIKKO
 
/ Työmarkkinat /Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Avaintan opetusalan työehtosopimus solmitaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) on voimassa 1.2.2017–31.1.2018

AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

Huom. Painetussa AVAINTES-kirjassa on sivulla 133 painovirhe kohdassa Sosiaalialan muut ammattitehtävät: tunnuksen SOB tulisi olla SOI. Painovirhe on korjattu sopimuksen verkkoversioon.

AVAINTES 2017-2018

AVAINTES 2017–2018 >>

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017–2018

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.

Kollektivavtal för Avainta 2017-2018

Kollektivavtal för Avainta 2017–2018 >>

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) on voimassa 1.2.2017–31.1.2018

Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

AVAINOTES 2017-2018

AVAINOTES 2017–2018 >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.8.2015 lukien (excel)

AVAINOTES-palkanlaskentaohjelma 1.2.2016 alkaen (excel)

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.2.2016 lukien (excel)

Avaintyönantajat Avainta ry:n muusikkojen työehtosopimus

Työehtosopimus on valtakunnallinen ja sitä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin muusikoihin.

Muusikkojen sopimuksen toista jaksoa 1.1.2016 - 31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja >>
Kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.2.2016 lukien >>
Tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.2.2016 lukien >>
 

Avaintyönantajat Avainta ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n työehtosopimus (TSNTES)

Työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöjen jäseniin sosiaalialalla. Tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä ovat myös Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö-Ilveskoti, Karhulan kuntoutuskoti ja Tornion Sairaskotisäätiö.

TSNTES pdf-julkaisuna >>