Yläotsikko: 
Työehtosopimukset
 
VALIKKO
 
/ Työmarkkinat /Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Avaintan opetusalan työehtosopimus solmitaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2018–2020

AVAINTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Huom: Painetun sopimuskirjan sivulla 137 on painovirhe kohdan 115 § Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 1 momentin taulukossa. Taulukon ensimmäisessä solussa edustettavien oikea lukumäärä on 1–79, ei 5–79. Virhe on korjattu oheiseen pdf-versioon.

AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

AVAINTES 2018-2020

AVAINTES 2018-2020 >>

Yleis- ja toimistotyöaikaa koskevat lisä- ja ylityön laskentaesimerkit >>

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2018–2020

AVAINOTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

AVAINOTES 2018–2020 >>

AVAINOTES-palkanlaskentaohjelma 1.4.2019 alkaen (excel) >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien (ecxel) >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien (excel) >>

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018–2020

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.

Kollektivavtal för Avainta 2018–2020 >>

Aiemmat sopimuskirjat 2017–2018

AVAINTES 2017–2018

Huom. Painetussa AVAINTES-kirjassa on sivulla 133 painovirhe kohdassa Sosiaalialan muut ammattitehtävät: tunnuksen SOB tulisi olla SOI. Painovirhe on korjattu sopimuksen verkkoversioon.

AVAINTES 2017-2018

AVAINTES 2017–2018 >>

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017–2018

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.

Kollektivavtal för Avainta 2017-2018

Kollektivavtal för Avainta 2017–2018 >>

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2017–2018

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) on voimassa 1.2.2017–31.1.2018

Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

AVAINOTES 2017-2018

AVAINOTES 2017–2018 >>

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.8.2015 lukien (excel)

AVAINOTES palkat ja palkkiot 1.2.2016 lukien (excel)

Avaintyönantajat Avainta ry:n muusikkojen työehtosopimus

Työehtosopimus on valtakunnallinen ja sitä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin muusikoihin.

Muusikkojen sopimuksen toista jaksoa 1.1.2016 - 31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja >>
Kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.2.2016 lukien >>
Tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.2.2016 lukien >>

Avaintyönantajat Avainta ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n työehtosopimus (TSNTES)

Työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöjen jäseniin sosiaalialalla. Tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä ovat myös Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö-Ilveskoti, Karhulan kuntoutuskoti ja Tornion Sairaskotisäätiö.

TSNTES pdf-julkaisuna >>