Yläotsikko: 
Avainta
 
VALIKKO
 
/ Avainta /Hallitus ja valiokunnat

Hallitus ja valiokunnat

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa hallituksen tarvittaessa asettama työvaliokunta ja muut mahdolliset valiokunnat. Hallituksen valitsee vuosittain yhdistyksen varsinainen kokous. Toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Hallitus 2017–2018

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikaudella 2017–2018 hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet

 1. Jarkko Virtanen, (puheenjohtaja), Turun kaupunki
 2. Timo Leivo, (varapuheenjohtaja), Kuntaliitto
 3. Tuija Rompasaari-Salmi, Arkea Oy
 4. Merja Jortikka, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 5. Niina Pietikäinen, Tampereen kaupunki
 6. Tuula Kokkonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 7. Jouko Partanen, Saimaan Tukipalvelut Oy
 8. Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
 9. Marju Pohjaniemi, Helsingin kaupunki
 10. Liisa Sarjala, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
 11. Anne Sivula, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
 2. Christian Ramberg, Turun Satama Oy
 3. Taina Mäensivu, Helsingin Seniorisäätiö
 4. Joe Gummerus, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
 5. Jaana Villilä-Vakkila, Tampereen kaupunki
 6. Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy
 7. Päivi Pitkänen, Monetra Oy
 8. Arja-Leena Saastamoinen, Etelä-Savon ammattiopisto
 9. Asta Enroos, Helsingin kaupunki
 10. Pia Viskarinen-Soutamo, Vantaan kaupunki
 11. Nina Rokkila, Palmia Oy