Yläotsikko: 
Tilastotiedot
 
VALIKKO
 
/ Työmarkkinat /Tilastot

Tilastot

Sivulla julkaistaan Avaintan henkilörekisteriin kerättyjä, tietosuojasäädösten mukaisia yhteenveto- ja keskiansiotietoja jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista työntekijöistä.

Yhteenvetotietoja lokakuun kuukausipalkkaisten henkilörekisteristä

Tiedosto sisältää Excel-taulukkomuodossa Avaintan jäsenyhteisöjen työntekijöistä seuraavia tietoja:

  • keski-iät työsuhteen luonteen, sukupuolen ja kokoaikaisuuden mukaan
  • kokoaikaiset täyttä palkkaa saavat työaikamuodon mukaan
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskipalkat palkkaryhmän mukaan
  • muutosprosentti palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten täyttä palkkaa saavien keskiansiot ammattinimikkeittäin
  • kuukausipalkkaisten tilastoliite
  • kokoaikaisten täyttä palkkaa saavien kuukausipalkkaisten kokemuslisien lukumääräjakauma palkkaryhmittäin
  • kuukausipalkkaisten ansiorakenne
  • palkkatietoja peruspalkkaluokituksen mukaan

Tilastotietoa opetushenkilöstöstä 2017 

Lokakuun 2017 tiedonkeruuseen vastasi 79 prosenttia Avaintan jäsenorganisaatioista, joissa on opettajia. Opetuspuolen tilastotietoja löydät täältä. >>