Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 4/2019

Jäsenkirje 4/2019

05.03.2019 Jäsenkirjeet

Tuottavuus nousuun työhyvinvointia kehittämällä

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan, että työ koetaan kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi, ja että työtä tehdään turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.

Työhyvinvointi on kokonaisuus, mutta jokaisella on oma kokemus siitä, mitä työhyvinvointi omasta näkökulmasta on. Yhdelle se voi koostua esimerkiksi joustavista työajoista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa oman työn sisältöön ja työtahtiin. Toiselle työhyvinvointi voi tarkoittaa rentoa työilmapiiriä, tasapuolista kohtelua ja hyvää johtamista.

Nämä kaikki ovat työhyvinvoinnin tärkeitä osia, mutta mikään niistä ei tule sattumalta. Johtamalla ja kehittämällä työhyvinvointia voidaan parantaa jokaisen työyhteisön jäsenen jaksamista ja viihtyvyyttä työssä.

Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Tässä jäsenkirjeessä tarjoamme jäsenillemme vinkkejä ja linkkejä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Kevan työelämän kehittämisraha

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen on saatavilla tukea sekä rahallista apua. Kevan työelämän kehittämisrahan avulla avaintalaisilla työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Vuonna 2019 Keva rahoittaa työelämän kehittämishankkeita yhteensä 500 000 eurolla. Hakuaika on 1.2.-31.5.2019 ja hanke tulee käynnistää 1.9.-30.11.2019 välisenä aikana. Lisää työelämän kehittämisrahasta ja sen hakemisesta Kevan nettisivuilla:

Kevan työelämän kehittämisraha >

Kuntekolta tukea kehittämistyöhön

Pohditteko mistä saisi apua työhyvinvoinnin, toimintakulttuurin, asiakastyön, yhteishengen tai vaikka toimintatapojen kehittämiseen? Nyt ei tarvitse miettiä yksin, sillä Kuntekolla on paljon keinoja kehittämistyön aloittamiseksi ja edistämiseksi. Tule kuulolle Kuntekon soittotunnille Skypessä, niin keskustellaan lisää. Toimitamme Skype-linkin kaikille oheisen linkin kautta ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu Kuntekon soittotunnille >

Työhyvinvointi luo tuottavuutta – Kuntekosta tukea kehittämiseen

Nykyään on vaikea enää kiistää sitä tosiasiaa, etteikö hyvällä työelämän laadulla olisi yhteys organisaation tuottavuuteen. Esimerkiksi Marko Kesti Lapin yliopistosta on laskelmillaan osoittanut, että hyvä työelämän laatu on tuotantotekijä ja että työhyvinvoinnilla on suora yhteys tuottavuuteen. Myös Ossi Auran ja kumppaneiden tutkimus Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 osoitti, että henkilöstötuottavuudella on suora yhteys organisaation tuloksellisuuteen ja että hyvällä johtamisella ja johtajuudella ihmisten motivaatio, työkyky ja osaaminen saadaan nousuun.

Olemme Kunteko-ohjelmassa jo viidettä vuotta tukemassa kunta-alan organisaatioiden tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Uskomme, että hyviä tuloksia saadaan aikaan yhteistoiminnallisella kehittämisellä. Se tarkoittaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö kehittävät organisaation tai työpaikan toimintaa yhdessä.

Lue Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanun blogi kokonaisuudessaan Avaintan verkkosivuilta. >

Työhyvinvointia edistetään työsuojelun yhteistoiminnalla

Yksi hyvän työpaikan tunnusmerkki on työpaikalla käytävä keskustelu työstä, työn tekemisen pulmista ja asioiden ratkomisesta yhdessä osana arkityötä. Kyse on välittömästä yhteistoiminnasta, joka on osa lakisääteistä työsuojelun yhteistoimintaa.

Esimiehen tehtävä on järjestää tilanteita, joissa keskustelu on mahdollista. Työpaikan säännöllisten viikko- tai kuukausipalaverien lisäksi voidaan keskustella vapaamuotoisesti esimerkiksi kahvitaukojen yhteydessä, tehdä pienimuotoisia työpaikkakierroksia, tai vaikka juhlistaa työntekijän merkkipäivää esimiehen kanssa pidettävän kävelypalaverin merkeissä.

Oleellista on antaa tilaa keskustelulle ja työntekijän näkemyksille. Kokemus kuulluksi tulemisesta on kaikille tärkeää, ja se osaltaan edistää luottamusta työyhteisössä. Ratkaisujen pohtiminen yhdessä tuottaa työnantajalle arvokasta palautetta henkilöstön näkemyksistä. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää myös edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Työsuojelu on kaikkien asia. Työturvallisuuskeskus on koonnut asian infograafiksi, jonka voi tulostaa vaikka huoneentauluksi työpaikalle.

TTK:n infograafi >

Tuula Havasoja
työympäristötoimitsija
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Koulutuksia työhyvinvointiin liittyen

Työhyvinvointikoulutuksia tarjoavia tahoja on useita. Ohessa muutama vinkki.

Työterveyslaitoksen koulutukset

Työterveyslaitos järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia työhyvinvointiin liittyen. Tarjolla on eri paikkakunnilla järjestettäviä koulutuksia, mutta myös runsaasti erilaisia verkkovalmennuksia ja webinaareja.

Tutustu TTL:n koulutustarjontaan >

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia löydät Työturvallisuuskeskuksen koulutuskalenterista.

TTK: koulutukset >

Kevan koulutukset

Myös Keva järjestää lukuisia maksuttomia koulutuksia kunta-alan työnantaja-asiakkailleen, joissa käsitellään muun muassa työkyvyn ylläpitoa.

Kevan koulutukset >

Ammattiyhdistyskoulutukset

Ammattijärjestöjen järjestämät ja Avaintan hyväksymät luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukoulutukset löytyvät Avaintan verkkosivuilta.

Hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset >

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari marraskuussa

Avaintyönantajat AVAINTA ry, JUKO ry, OAJ ry, KTN ry, Jyty ry, JHL ry sekä TSN ry järjestävät kolmannen Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaarin Helsingissä 7.11.2019 klo 10-15. Seminaari järjestetään Tehyn tiloissa Pasilassa, osoitteessa Asemamiehenkatu 4.

Maksuttoman seminaarin ilmoittautuminen avautuu alkusyksystä, mutta voit merkitä päivämäärän jo kalenteriisi.

Lue lisää seminaarista >