Ajankohtaista
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Työhyvinvointi luo tuottavuutta - Kuntekosta tukea kehittämiseen

Työhyvinvointi luo tuottavuutta - Kuntekosta tukea kehittämiseen

28.02.2019

Nykyään on vaikea enää kiistää sitä tosiasiaa, etteikö hyvällä työelämän laadulla olisi yhteys organisaation tuottavuuteen. Esimerkiksi Marko Kesti Lapin yliopistosta on laskelmillaan osoittanut, että hyvä työelämän laatu on tuotantotekijä ja että työhyvinvoinnilla on suora yhteys tuottavuuteen. Myös Ossi Auran ja kumppaneiden tutkimus, Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 osoitti, että henkilöstötuottavuudella on suora yhteys organisaation tuloksellisuuteen ja että hyvällä johtamisella ja johtajuudella ihmisten motivaatio, työkyky ja osaaminen saadaan nousuun.

Olemme Kunteko-ohjelmassa jo viidettä vuotta tukemassa kunta-alan organisaatioiden tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Uskomme, että hyviä tuloksia saadaan aikaan yhteistoiminnallisella kehittämisellä. Se tarkoittaa,  että johto, esimiehet ja henkilöstö kehittävät organisaation tai työpaikan toimintaa yhdessä.

Kunteko on tarjonnut apua siihen, miten henkilöstölähtöisellä kehittämisellä, kokeilukulttuuria vahvistamalla, innostamalla henkilöstöä ja esimiehiä muutokseen, työnteon tapoja tuunaamalla sekä asiakaslähtöisiä palveluja kehittämällä voidaan luoda jotakin uutta. Tämä kaikki koituu lopulta kuntalaisten ja palvelunkäyttäjien hyväksi.

Kunteko on myös tehnyt kunta-alan kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen torilla on jo yli 350 tarinaa siitä, miten kuntatyötä on kehitetty. Lisäksi ohjelman nettisivuilla on kymmeniä juttuja ja kehittämisesimerkkejä eri puolilta Suomea.

Kunteko tarjoaa tukea kehittämiseen myös yhtiöille

Kuntekon sparraukseen, sisäisten kehittäjien valmennuksiin, työpajoihin, verkostoihin ja webinaareihin on osallistunut reilusti yli 200 kunta-alan organisaatiota ja yli 7 000 esimiestä, työntekijää ja johdon edustajaa. Palvelumme ovat saaneet erinomaisen palautteen. Olemme juuri selvittäneet maksuttoman sparrauksen hyötyjä. Selvityksen mukaan sparraus on lähes poikkeuksetta edistänyt  kehittämistyötä.

Suurin osa palveluja hakevista organisaatioista on kuntia ja kuntayhtymiä. Kunteko palvelee kuitenkin myös Avaintan jäseniä. Toivommekin, että avaintalaiset jäsenyritykset lähtisivät innolla mukaan ja hyödyntäisivät Kuntekon maksuttomia tai hyvin edullisia kehittämispalveluja.

Mukaan tuleminen on helppoa. Aluksi voi vaikkapa tutustua Kuntekon nettisivuihin ja lukea esimerkkejä, miten muissa organisaatioissa on hyödynnetty Kuntekon palveluja. Seuraavaksi voi tutustua ohjelman palveluihin ja miettiä, mitä hyötyä niistä olisi omalle työpaikalle. Voisiko Kuntekon palvelulla edesauttaa organisaation tavoitteiden saavuttamista? Saisiko sparrauksesta vinkkejä uusiin työtapoihin tai toimintakulttuurin kehittämiseen? Olisiko sisäisten kehittäjien valmennus vastaus työn tuunaamiseen tai prosessien kehittämiseen? Kannattaa harkita myös  oman haastetyöpajan järjestämistä. Kolmipäiväisessä työpajassa pohditaan ja ratkaistaan suuremmalla joukolla  juuri sitä kehittämishaastetta, joka teidän organisaatiossanne on ajankohtainen.

Puhutaanko teillä innostuksesta, työn hurjista ja resurssiviisaudesta?

Avaintalaisista yrityksistä minua on ilahduttanut erityisesti Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kehittämistyö. Yrityksessä on viime vuosina panostettu uuden toimintakulttuurin kehittämiseen, työn rikastamiseen ja kokeiluihin. Ulkopuolista tukea on haettu ja saatu, ja myös Kunteko on ollut mukana sparraamassa.

Yhtiössä linjataan yhteistä suuntaa koko henkilöstön kanssa kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstöä innostetaan kokeiluihin, tempauksiin ja oman työn kehittämiseen. Yhtiössä puhutaankin työn hurjista. Uutta toimintakulttuuria luodaan yhdessä ja kehittämistyötä tehdään näkyväksi; yhtiö on aktiivinen sosiaalisessa mediassa sekä Kuntekon Tekojen torilla.

Syksyllä 2017 yhtiö palkittiin ihmeiden tekijänä Kunteko-gaalassa. Myös yhtiön ruokapalvelujen työntekijä sai palkinnon oman työn sankari -sarjassa.

Mitä jos tekin kehittäisitte Kuntekon tuella?

Kuntekon toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun. Palveluilla on suuri kysyntä: esimerkiksi sparrauspäiviä haetaan enemmän kuin niitä voidaan tarjota. Nyt on siis oikea aika hyödyntää Kuntekon palveluja ja saada tukea kehittämistyöhön!

Tulemme järjestämään avaintalaisille jäsenille Skype-soittotunteja keväällä ja syksyllä. Ideana on, että voimme yhdessä pohtia kehittämistarpeitanne ja ratkaisuja niihin. Voimme myös esitellä Kuntekoa esimerkiksi Skypen kautta organisaatoillenne. Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse kunteko (at) kt.fi.

Kehittämisterveisin

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Tutustu Kuntekoon, ohjelman palveluihin ja Tekojen toriin
www.kunteko.fi
https://www.kunteko.fi/palvelut
https://www.kunteko.fi/tekojen-tori