Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 4/2018

Jäsenkirje 4/2018

08.05.2018 Jäsenkirjeet

Vuosikokouksessa katsottiin mennesseen ja tulevaan

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n varsinainen vuosikokous pidettiin Kuntatalolla perjantaina 27. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa yhdistyksen tilinpäätökseen liittyvät asiat sekä päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta tulevaksi vuodeksi.

Kokouksen aluksi hallituksen puheenjohtaja Jarkko Virtanen kävi yleisellä tasolla läpi edellisen vuoden toimintaa sekä avasi muutamia keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Haasteet liittyvät maakunta- ja soteuudistukseen ja uudelleen muokkautuvaan työmarkkinakenttään. Uudistukseen valmistautumista on vaikeuttanut muun muassa lainsäädäntövalmistelun keskeneräisyys. Jäsentemme asema muutoksessa on kuitenkin kyettävä turvaamaan – toimialasta riippumatta.

Avaintan talous on tasapainossa. Tilikauden tulos oli jälleen ylijäämäinen, vaikka ylijäämää ei varsinaisesti tavoiteltu. Jäsenmäärän kasvu toi lisänsä tulokseen, vaikka edellisen vuoden jäsenmaksua huojennettiin yhden kuukauden jäsenmaksua vastaavalla summalla. Myös Avaintan henkilöstön perhevapaat ja muut henkilöjärjestelyt vähensivät suunniteltuja henkilöstömenoja. Lisäksi palvelutoimintaan liittyvillä sopimuksilla on kyetty hallitsemaan ja jopa alentamaan kustannuksia.

Ylijäämän ja taseen vahvuuden perusteella yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan ja että tänäkin vuonna jäsenmaksuja peritään vain 11 kuukaudelta.

Toiminnallisesti vuosi 2017 oli varsin stabiili. Toiminnassa valmistauduttiin tulevaan neuvottelukierrokseen ja neuvottelutoimintaan, jotka alkoivat liittokierrosta pohjaten syksyllä 2017. Tavoiteasetantaa valmisteltiin niin hallituksen kokouksissa kuin jäsenten kanssa eri foorumeilla.

Toiminnan yhtenä painopisteenä oli kouluttaminen ja jäsenyhteisöjen auttaminen arjessa. Koulutuksia järjestettiin FCG:n operoimina ja erityisesti striimatut tietoiskut saavuttivat suosiota. Myös asiakaskohtaisia tietoiskuja, koulutuksia ja erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvää konsultointia järjestettiin entistä enemmän. Koulutuksessa ja konsultoinnissa haetaan jatkossakin uusia ja innovatiivisia tapoja tukea jäsenyhteisöjen toimintaa.

Avaintan jäsenmäärä on pysynyt käytännössä ennallaan. Poistumaa on ollut lähinnä pienehköissä, yhdistysmuotoisissa sosiaali- ja terveysalan toimijoissa. Tällä sektorilla on ollut nähtävissä se, että suuret kansalliset toimijat ostavat pienempiä toimijoita. Erityisesti ateria-, siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluja on kunnissa edelleen yhtiöitetty ja voittopuolisesti nämä yhtiöt ovat liittyneet jäseniksemme. Toimiala kasvaa Avaintassa ja muodostaa jo tällä hetkellä merkittävän osuuden jäsenistöstämme erityisesti työntekijämäärillä mitaten. Toimiala on toisaalta myös erityisen haasteellinen: osa jäsenyhteisöistä toimii in-house -statuksella, osa puolestaan kilpailee keskenään avoimilla markkinoilla. Työehtosopimusten kilpailukyky korostuu tulevaisuuden haasteissamme.

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Avaintan hallitus 2018-2019 >

Lue uutinen vuosikokouksesta 27.4.2018 >

Kevään ja syksyn koulutuksia

Keväällä järjestetään vielä koulutuksia, joihin ehdit osallistua.

Voit jo merkitä kalenteriisi myös syksyn koulutusten päivämäärät. Syyskaudella järjestämme seuraavat koulutukset:

Kaikki koulutukset >

Sopimuskirjat 2018–2020

Avaintan suomenkieliset sopimuskirjat ovat valmistuneet ja ilmaiskappaleet on lähetetty jäsenyhteisöille. Lisää sopimuskirjoja voi tilata KT:n verkkokirjakaupan kautta.

Ruotsinkielinen sopimuskirja on parhaillaan painossa, ja se ilmestyy painettuna viikolla 22. Kirjan verkkoversio on jo luettavissa verkkosivuillamme.

Avaintan sopimukset verkossa >

Sopimuskirjojen tilaus KT:n verkkokirjakaupassa >