Yläotsikko: 
Jäsenyys
 
VALIKKO
 
/ Tervetuloa Avaintan jäseneksi

Tervetuloa Avaintan jäseneksi

Avaintyönantajat Avainta ry on yksityisen alan työnantajaedunvalvoja. Avaintassa on jäsenyhteisöjä yli 600, joissa työskentelee yhteensä lähes 45 000 henkilöä. Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset ym. Avaintan työehtosopimuksen (AVAINTES) soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen tehtävänä on solmia edustamiaan aloja koskevia työehtosopimuksia ja toimia muullakin tavoin jäsentensä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten palvelussuhteen ehtojen aikaansaamiseksi, pyrkii turvaamaan työrauha ja edistämään työriitojen sovinnollista selvittämistä. Yhdistys seuraa työmarkkinapoliittista ja muuta jäsenten toimintaedellytyksiin vaikuttavaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja lainsäädäntöä, harjoittaa toimialaansa liittyvää viestintää ja julkaisutoimintaa, edustaa jäseniään työmarkkinapoliittisissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja muissa tarpeellisissa yhteisöissä.

Jäseneksi liittyminen

Avaintyönantajat Avainta ry:n jäseneksi voivat liittyä

  • osakeyhtiöt tai muut yhteisöt tai säätiöt, joissa kunnilla tai kuntayhtymillä on määräysvalta
  • kunnallisten palvelulaitosten kanssa samoilla aloilla toimivat yhteisöt tai säätiöt
  • edellä mainittuja yhteisöjä tai säätiöitä edustavat yhdistykset.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus noin kerran kuukaudessa pidettävissä kokouksissa. Jäsen sitoutuu noudattamaan Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) ja/tai muita työehtosopimuksia, joihin yhdistys on sidottu.

Jäsenhakemuslomake, yhdistyksen säännöt sekä tiedote toimintavuoden jäsenmaksun määräytymisperusteista löytyvät sivun oikeasta reunasta.
 
Mikäli tarvitsette todistusta Avaintan jäsenyydestä, ottakaa yhteyttä Avaintan toimistoon, toimisto (at) avainta.fi.
 

Lue lisää Avaintan jäsenpalveluista >