Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Avaintan vuosikokous pidettiin 26. huhtikuuta

Avaintan vuosikokous pidettiin 26. huhtikuuta

08.05.2019 Uutiset

Avaintyönantajat Avainta ry:n varsinainen vuosikokous pidettiin Kuntatalolla Helsingissä perjantaina 26. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa yhdistyksen tilinpäätökseen liittyvät asiat sekä päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta tulevaksi vuodeksi.

Talous on tasapainossa

Avaintan talous on tasapainossa. Tilikauden tulos vuodelta 2018 oli jälleen ylijäämäinen, vaikka ylijäämää ei tavoiteltu. Jäsenmäärän kasvu toi lisänsä tulokseen, vaikka edellisen tilinpäätösvuoden jäsenmaksua huojennettiin yhden kuukauden jäsenmaksua vastaavalla summalla.

Avaintan henkilöjärjestelyt vähensivät suunniteltuja henkilöstömenoja. Lisäksi palvelutoimintaan liittyvillä sopimuksilla on kyetty hallitsemaan ja jopa alentamaan kustannuksia.

Ylijäämän ja taseen vahvuuden perusteella yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin, että jäsenmaksut tulevana vuonna pidetään samana kuin tänäkin vuonna.

Hallituksen uusi kokoonpano

Yhdistyksen jäsenistö ja toimialat säilyivät viime vuonna varsin samankaltaisena kuin edellisenä vuonna. Avaintan hallituksen kokoonpano mukailee jäsenrakennetta ja siinä on huomioitu myös kuntakonsernien eli omistajien asemaa.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutamia muutoksia lähinnä eläköitymisistä ja tehtävämuutoksista johtuen.

Puheenjohtajana jatkaa edelleen Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. Varapuheenjohtajana aloittaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.
Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tuija Rompasaari-Salmi (Arkea Oy), Johanna Säilä-Jokinen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy), Niina Pietikäinen (Tampereen kaupunki), Simo Mustila (Metropolia ammattikorkeakoulu Oy), Petri Levänen (Saimaan Tukipalvelut Oy), Kimmo Naski (HaminaKotka Satama Oy), Nina Gross (Helsingin kaupunki), Pia Viskarinen-Soutamo (Vantaan kaupunki) ja Nina Rokkila (Palmia Oy).