Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos hyväksyttiin

Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos hyväksyttiin

19.12.2018 Uutiset

Eduskunta hyväksyi 18. joulukuuta työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevan muutoksen.

Muutoksen mukaan irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä.

Aluksi hallituksen tarkoituksena oli keventää irtisanomisperusteita alle 20 hengen ja sitten alle 10 hengen yrityksissä, kunnes tarkasta lukumääräisestä rajauksesta luovuttiin kokonaan.

Lakimuutoksen tultua voimaan työsopimuslain 7 luvun toisessa pykälässä todetaan, että

"työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan."

Eduskunta päätti myös lyhentää työttömyysturvan karenssiaikaa nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.