Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

12.12.2018 Uutiset

näkymä auton sisältä moottoritielle

Työmatkasta työntekijälle aiheutuvien ylimääräisten menojen korvauksena maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, ateria- ja majoittumiskorvausta sekä päivä-, yömatka- ja kurssipäivärahaa. Työmatka perustuu työnantajan antamaan matkamääräykseen, joka annetaan ennen matkaa. Työmatkat eivät ole luonteeltaan tavanomaista työtehtävää ja ne edellyttävät matkustamista työpaikan ulkopuolelle.

Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

Auto

43 snt/km, jota korotetaan

  • 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 22 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 3 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 9 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

38 snt/km yli 5 000 km matkoilla.

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Moottoripyörä

33 snt/km

Moottorivene

alle 50 hv, korvaus 76 snt/km
yli 50 hv, korvaus 110 snt/km

Moottorikelkka

105 snt/km

Mopo

18 snt/km

Mönkijä

98 snt/km

Muu kulkuneuvo

10 snt/km

Kotimaan päivärahan suuruus

Kokopäiväraha on 42,00 euroa ja osapäiväraha 19,00 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta. Ateriakorvaus on 10,50 euroa.

Päiväraha maksetaan Avaintesin matkakustannusten korvausmääräysten mukaan seuraavasti:

Osa-päiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt

  • yli 8 tuntia
  • yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut kello 16.00–7.00

Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt yli 12 tuntia.