Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Jytyn ilmoitus vuoronvaihtokiellosta ajalle 29.10. - 4.11.2018

Jytyn ilmoitus vuoronvaihtokiellosta ajalle 29.10. - 4.11.2018

26.10.2018 Uutiset

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on julistanut vuoronvaihtokiellon, joka koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Vuoronvaihtokielto koskee näin ollen myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäseniä. Kielto alkaa maanantaina 29. lokakuuta kello 6 ja päättyy sunnuntaina 4. marraskuuta kello 23.59.

Jyty vastustaa työtaistelutoimella Suomen hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia.

 Avainta huomauttaa, että sovintokeskustelut hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa asian ratkaisusta ovat menossa. Mikäli asiassa päästään sovinnolliseen ratkaisuun niin kukin työntekijäjärjestö tahollaan tekee tuolloin omat mahdolliset päätöksensä poliittisten työtaisteluiden päättämisestä. Työtaistelutoimenpiteet ovat voimassa niin kauan kunnes työntekijäjärjestöt toisin ilmoittavat.

 Avainta seuraa tilannetta ja tiedottaa jäseniä mikäli asiassa tapahtuu muutoksia.

 Vuoronvaihtokieltoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä

 Muut jo aiemmin voimaan tulleet Avaintan jäsenyrityksiä koskevat poliittiset työtaistelut

 1. Erton toimeenpanema vuoronvaihtokielto ajalle 22.10 - 4.11.2018

 Toimihenkilöliitto Erton toimeenpanema vuoronvaihtokielto koskee Avaintyönantajat AVAINTA ry:n osalta Avaintes:n ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimuksen piirissä olevia. Kielto alkoi maanantaina 22. lokakuuta kello 6 ja päättyy sunnuntaina 4. marraskuuta kello 23.59.

 Erto suosittelee jäseniään tänä aikana kieltäytymään ja antaa jäsenilleen

oikeuden kieltäytyä vuorojen vaihtamisesta.

 Työtaistelutoimi kohdistuu Suomen hallituksen valmistelemaan lainmuutokseen, jolla

heikennetään irtisanomissuojaa alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

2. Tehy:n ja Super:n jäseniään koskeva työnantajan aloitteesta tapahtuva vuoronvaihtokielto

Tehy ja Super ovat julistaneet jäseniään koskevan, työnantajan aloitteesta tapahtuvan vuoronvaihtokiellon. Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä vastustetaan ns. irtisanomislakia.

Vuoronvaihtokielto alkoi maanantaina 22.10. klo 6.00 ja päättyy sunnuntaina 4.11. klo 23.59.

Työtaistelutoimenpide koskee Avaintes:n, YHTS-tes:n ja Seure-tes:n soveltamispiirissä olevia Tehyn ja Superin jäseniä.

Huomattakoon, että nyt annettu kielto koskee nimenomaan vuoronvaihtoja, mutta ei ylityötä.

3. OAJ:n ja Talentian 8.10. alkanut ja edelleen voimassaoleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.

4. Toimintaohjeita työtaisteluun liittyen
 

Avaintan verkkosivuilla on julkaistu työtaisteluopas. Oppaassa on käsitelty kattavasti muun muassa varautumista työtaisteluun, toimintojen turvaamista työtaistelujen aikana sekä työsuhteen ehtojen määräytymistä ja toimenpiteitä työtaistelun jälkeen.

Avaintan työtaisteluohje

 

Lisätiedot:

työmarkkinalakimies Ilari Räisänen 09 771 2124 / 050 502 3528

Avaintan asiantuntijoiden yhteissähköposti: toimisto@avainta.fi