Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / TT 2019:60 : Erilainen koulutustausta oli hyväksyttävä peruste eri suuruisille palkoille

TT 2019:60 : Erilainen koulutustausta oli hyväksyttävä peruste eri suuruisille palkoille

05.06.2019 Uutiset

lakikirja ja nuija

Työtuomioistuin antoi 23. toukokuuta 2019 tuomion palkkasaatavia koskessa riidassa, jossa vastaajina olivat Avainta ja Avaintan jäsenyhtiö.

Riitaa oli siitä, olisiko käyttöpäivystäjän työtehtävä tullut arvioida samanarvoiseksi kuin vuorokonemestarin tehtävä ja olisiko käyttöpäivystäjälle siksi tullut maksaa samaa palkkaa kuin vuorokonemestarille. Työtuomioistuimen tuomion mukaan vuorokonemestareiden suorittamalla alikonemestarin koulutuksella oli ollut ainakin jossain määrin merkitystä työntekijöiden työtehtävien hoitamisessa tai heidän käytettävyydessään. Tästä syystä asiassa ei ollut perusteita vahvistaa, että käyttöpäivystäjän palkkaus olisi tullut arvioida samansuuruiseksi kuin vuorokonemestarin tehtävässä. Työntekijäpuolen vahvistusvaatimus hylättiin tältä osin.

Erimielisyyttä oli myös siitä, olisiko käyttöpäivystäjän työtehtävä tullut rinnastaa työehtosopimuksen mukaiseen palkkaryhmään TE2 tai TEB. Riittävää selvitystä ei ollut tältä osin esitetty, minkä vuoksi työntekijäpuolen kannevaatimus hylättiin.

Erimielisyys koski lisäksi sitä, olivatko työnantaja ja toimihenkilöliitto sopineet tai olleet yksimielisiä siitä, että työnantajan ei tarvinnut laatia työehtosopimuksessa tarkoitettua palkkauksen arviointijärjestelmää ennen kuin jokin osallisjärjestöistä sitä erikseen vaatisi. Asiassa ei ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, että yhtiössä olisi työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä sovittu palkkauksen arviointijärjestelmän laatimatta jättämisestä. Yhtiö oli siten ollut velvollinen oma-aloitteisesti luomaan työehtosopimuksen edellyttämän palkkauksen arviointijärjestelmän. Työntekijäpuolen vahvistusvaatimus hyväksyttiin tältä osin ja työnantaja tuomittiin 3 000 euron suuruiseen hyvityssakkoon työehtosopimuksen rikkomisesta.

Riitaa oli myös siitä, oliko työnantaja tehnyt käyttöpäivystäjän palkkaan työehtosopimuksessa tarkoitetun pätevyysalennuksen puuttuvan koulutuksen perusteella ja oliko alennukselle perusteita. Työtuomioistuin katsoi selvitetyksi, että työnantaja oli tehnyt käyttöpäivystäjän palkasta työehtosopimuksessa tarkoitetun 15 prosentin pätevyysalennuksen. Määräystä ei ollut voinut soveltaa käyttöpäivystäjän tehtävässä, jossa ei edellytetty tiettyä koulutusta tai muuta pätevyyttä. Työntekijäpuolen vahvistusvaatimus hyväksyttiin tältä osin.

Koko tuomio TT 2019:60 on luettavissa työtuomioistuimen sivuilla >