Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Eduskunta hyväksyi uuden työaikalain

Eduskunta hyväksyi uuden työaikalain

14.03.2019 Uutiset

kelloja

Eduskunta hyväksyi uuden työaikalain 13.3.2019. Kysymyksessä on työaikalain kokonaisuudistus, jossa on useita eritasoisia muutoksia. Lakiin on tulossa uusi joustotyöaika, jossa työntekijä päättäisi pääosin itse työajastaan ja paikasta, jossa tekee töitä. Yötyön käyttöalaa laajennetaan siten, että tilapäinen yötyö on sallittua. Uuteen työaikalakiin sisältyy myös työaikapankkijärjestelmä. Jaksotyöajan käyttöalaa laajennetaan useammille aloille. Lisäksi laissa on lukuisia muita muutoksia.

Työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Työehtosopimuksilla on voitu sopia työaikalain säännöksistä toisin. Näitä ns. vanhan työaikalain nojalla sovittuja työehtosopimusehtoja voidaan noudattaa työehtosopimuskauden loppuun saakka, ellei työehtosopimuksia muuteta ennen sopimuskauden päättymistä. Uuden työaikalain määräyksien soveltaminen ja toisaalta työaikaa koskevien työehtosopimusmääräyksien osalta aikamääreet voivat siten poiketa toisistaan. Uusi työaikalaki ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä.

Avaintan asiantuntijat kartoittavat parhaillaan uuden lain säännöksiä ja niiden suhdetta työehtosopimuksen työaikaa koskeviin määräyksiin. Tiedotamme tulevissa jäsenkirjeissä muutoksista ja tulemme järjestämään uuteen työaikalakiin liittyvää koulutusta myöhemmin.