Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Avainta ja KT hakevat yhteistä lakimiestä

Avainta ja KT hakevat yhteistä lakimiestä

06.09.2018 Uutiset

Työmarkkinalakimiehen tehtävät jakautuvat KT Kuntatyönantajien opetus- ja sivistysalan sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry:n tehtäviin erikseen määriteltävällä tavalla. Työtehtävät liittyvät keskeisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä kuntaomisteisten, pääasiallisesti osakeyhtiömuotoisten oppilaitosten työ- ja virkasuhdeoikeudellisiin kysymyksiin. Tehtäviin liittyvät lisäksi erikseen sovittavalla tavalla myös muiden kuntaomisteisten osakeyhtiöiden työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvät tehtävät.

Tehtävään kuuluvat

  • työnantajien neuvonta ja ohjeistaminen työoikeuteen sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • työ- ja virkaehtojen sopimusneuvottelutoimintaan sekä työryhmiin osallistuminen
  • luennointi erilaisissa koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Edellytämme

  • oikeustieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä
  • aloitekykyä, itsenäistä ja palveluhenkistä työotetta
  • osaamista ja halua perehtyä työlainsäädäntöön sekä työehtosopimuksiin.

Lisäansioina pidämme

  • perehtyneisyyttä erityisesti opetusalan työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä työmarkkinajärjestelmään
  • perehtyneisyyttä yhtiöittämisiin liittyviin henkilöstökysymyksiin.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 23.9.2018 kuluessa sähköpostilla osoitteeseen ktrekry(at)kt.fi.

Merkitse sähköpostin otsikkokenttään "Työmarkkinalakimies".

Tiedustelut puhelimitse

toimitusjohtaja Vesa Laine, puh. 050 524 9551

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry on valtakunnallinen ja monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö, joka parantaa jäsentensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Vahvan työmarkkinaosaamisen ja ammattitaitoisen edunvalvonnan lisäksi Avaintalla on monipuoliset yhteistyöverkostot sekä tiiviit yhteydet kuntasektorin toimintaan ja kehittämiseen.

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä.