Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 9/2019

Jäsenkirje 9/2019

20.08.2019 Jäsenkirjeet

Neuvottelukierros lähestyy

Työmarkkinasyksy on käynnistymässä, minkä voi havaita myös julkisesta keskustelusta. Suurimpien vientialojen työehtosopimuskaudet ovat päättymässä portaittain syksyn kuluessa, joten keskustelu esimerkiksi kilpailukykysopimuksessa sovittuista asioista ja niiden pitävyydestä on pinnalla.

Samaan aikaan eri tahot analysoivat talouden kehitystä. Yhteistä analyyseille lienee se, että oraalla ollut kasvukausi on tyrehtymässä. Myös tämä tekee neuvottelukierroksesta niin vientialoilla kuin alkukeväästä julkisella sektorilla varsin haastavan.

Toimistoomme on tullut ja todennäköisesti tulee syksyn kuluessa enemmänkin kyselyjä siitä, mikä tulee olemaan 1.4.2020 alkavan sopimuskauden työehtosopimuskauden kustannusvaikutus. Tähän osaamme valitettavasti vastata vasta sitten, kun tulevassa Avaintan työehtosopimuksessa on nimet alla.

Käynnistämme oman neuvotteluvalmistelumme syyskuun aikana ja tulemme osallistamaan siihen luonnollisesti myös jäsenyhteisöjä. Syksyn kuluessa analysoimme työmarkkinaympäristöä ja arvioimme muualla tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia omaan työehtosopimukseemme. Intensiivisempi neuvotteluvaihe koittaa helmi-maaliskuussa, jolloin koko julkinen sektori neuvottelee.

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020

Lainsäädäntörintamalla on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Työaikalain kokonaisuusuudistus tulee voimaan 1.1.2020 porrastettuna siten, että työehtosopimukseen perustuvia työaikalain määräyksiä voidaan soveltaa sopimuskauden loppuun eli 31.3.2020 saakka.

Olemme juuri käynnistämässä järjestöjen kanssa työryhmätyöskentelyä, jonka tarkoituksena on analysoida ja laatia pikaisesti ohjeita siitä, mitkä työaikalain määräykset tulevat voimaan heti vuoden alusta ja mitkä edellyttävät jatkoneuvotteluita työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä. Luonnollisesti toimistomme vastaa kysymyksiinne tässäkin asiassa.

Kuntalain muutostarpeet selvitetään

Kuntalain muutostarpeita kartoittava työryhmä on aloittamassa työtään. Agendalla on monia asiakokonaisuuksia. Kuntayhtiöiden kannalta olennaisimmat kysymykset liittynevät toimintaan markkinoilla, konsernijohdon osallistumiseen tytäryhteisön hallintoon (esteellisyys) ja kunnan konserniyhtiöilleen myöntämien pääomalainojen vakuusjärjestelyihin.

Selvitystä tekevän työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2020. Tarkoituksenmukaista lienee, että kuntayhtiöt käyvät aktiivista keskustelua asiaan liittyen konserniensa kanssa. Kuntaliitto kerää kunnilta näkemyksiä muutostarpeista.

Selvitys julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta

Toinen kuntayhtiöitä ja osin myös kunnille lakisääteisiä palveluja tuottavia yhteisöjä koskeva mahdollinen lainsäädäntömuutos liittyy julkisuuslain soveltamisalan laajentamiseen. Oikeusministeriö on tehnyt selvityksen (OM 2019:31) julkisuuslain soveltamisesta. Oikeusministeriö on 28.6.2019 antamallaan lausuntopyynnöllä (VN 4491/2019) pyytänyt asiasta lausuntoja 17.9.2019 mennessä.

Lausuntokierroksen jälkeen OM tehnee tarkemman suunnitelman siitä, miten ja mihin suuntaan julkisuuslainsäädäntöä julkisyhteisöjen osalta lähdetään muuttamaan. Yksi muistiossa esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta on, että julkisomisteiset yhteisöt tulisivat julkisuuslainsäädännön piiriin. Myös Avainta valmistelee lähiviikkoina oman kannanottonsa asiaan.

Vesa Laine
toimitusjohtaja

Koulutukset alkavat pian, ilmoittaudu mukaan!

Avaintan koulutussyksy käynnistyy syyskuussa. Syyskaudella on luvassa viisi koulutusta:

Avainta mukana syyskuun Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinat järjestetään jälleen 11.–12. syyskuuta Helsingissä Kuntatalolla. Avainta on tuttuun tapaan mukana yhteisosastolla KT:n kanssa. Löydät osastomme E1 Kuntatalon K-kerroksesta. Osastolla tapaat sekä Avaintan että KT:n asiantuntijoita.

Muista myös Avaintan ja Kevan yhteinen tietoisku Henkilöstöjärjestelyt yhtiöittämistilanteessa. TIetoisku pidetään 11.9. klo 11:30–11:50 Kuntatalon 3. kerroksessa tilassa A 3.25.

Ilmoittaudu tapahtuman kävijäksi Kuntamarkkinoiden sivuilla >

 

Oletko jo merkinnyt työhyvinvointiseminaarin kalenteriisi?

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari järjestetään marraskuussa jo kolmatta kertaa. Avaintan, JUKO:n, OAJ:n, KTN:n, Jytyn, JHL:n ja TSN:n yhteinen seminaari järjestetään Tehyn tiloissa Pasilassa 7.11. klo 10–15. Seminaarin teemana on tänä vuonna työn kuormitus. Ilmoittautuminen avautuu lähiviikkoina ja tiedotamme siitä erikseen. Merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriisi ja tutustu seminaarin ohjelmaan verkkosivuillamme.